Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


2020/21. õa JG10-11 klassidesse võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.
Kandideerimiseks palume saata e-kiri: kool@johvig.ee

---

2021/22. õa vastuvõtu ajakava 
 

TUTVUSTUSÜRITUSED
märts 2021

Gümnasisti varju nädalad

Lisainfo ja registreerimine: https://johvig.ee/gumnasisti-vari

2. märts 2021

INFOTUNNID 9.kl õpilastele ja lastevanematele
kell 18:00 eesti keeles
kell 19:00 vene keeles

COVID-19 piirangute korral toimuvad infotunnid kas veebis või hajutatult täiendavatel kuupäevadel.

20. märts 2021

LAHTISTE USTE PÄEV

Info täiendamisel.
Ajakava ja korraldus sõltuvalt kehtivatest COVID-19 piirangutest.

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA
01.03.-08.04.2021

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
www.sisseastumine.ee/johvi

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- 9. kl kokkuvõtvad hinded
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

20. aprill 2021
kell 10

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru.

vahemikus
03.-28. mai 2021
III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles
2. juuni Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
3.-10. juuni 2021

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

kuni 25. juuli 2021 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
10.-15.06.2021

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
www.sisseastumine.ee/johvi

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

17.-08.06.2021

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

22.06.2021 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
23.-30.06.2021 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25. juuli 2021 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus

2020/21. õa JG10-11 klassidesse võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.
Kandideerimiseks palume saata e-kiri: kool@johvig.ee

---

2021/22. õa vastuvõtu ajakava 
 

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA
01.03.-08.04.2021

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
www.sisseastumine.ee/johvi

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- 9. kl kokkuvõtvad hinded
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

20. aprill 2021
kell 10

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru.

vahemikus
03.-28. mai 2021
III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles
2. juuni Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
3.-10. juuni 2021

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

kuni 25. juuli 2021 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
10.-15.06.2021

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
www.sisseastumine.ee/johvi

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

17.-08.06.2021

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

22.06.2021 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
23.-30.06.2021 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25. juuli 2021 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus
TUTVUSTUSÜRITUSED
märts 2021

Gümnasisti varju nädalad

Lisainfo ja registreerimine: https://johvig.ee/gumnasisti-vari

2. märts 2021

INFOTUNNID 9.kl õpilastele ja lastevanematele
kell 18:00 eesti keeles
kell 19:00 vene keeles

COVID-19 piirangute korral toimuvad infotunnid kas veebis või hajutatult täiendavatel kuupäevadel.

20. märts 2021

LAHTISTE USTE PÄEV

Info täiendamisel.
Ajakava ja korraldus sõltuvalt kehtivatest COVID-19 piirangutest.