Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


Vastuvõtu ajakava 2020/21.õa-ks 10. klassidesse:

01.03.-21.04.2020

SAMM 1: kandidaadiks registreerumine

  SAMM 2: sisseastumiskatsetel (test ja vestlus) osalemine
Õpilaskandidaat osaleb katsetel sisseastumiskeskkonnas (www.sisseastumine.ee/johvi) märgitud toimumisaegadel.
NB! Kui mõjuval põhjusel märgitud kuupäeval katsel osaleda ei ole võimalik, tuleb kandidaadil sellest sisseastumiskeskkonna kaudu koolile teada anda ning kool määrab lisaaja.

23.04.2020

Vastuvõtukatsed:
I etapp: sisseastumiskatse - kirjalik test 23.04.2020 kell 11:00
Lisainfo kandidaadile: https://sisseastumine.ee/johvi

Kirjaliku testi tulemused tehakse õpilaskandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.

11.-15.05.2020

Kirjaliku testi edukalt sooritanud kandidaadile saadetakse kutse vestlusele sisseastumiskeskkonna kaudu.

Vastuvõtukatsed:
II etapp: sisseastumiskatse - vestlus kutsel märgitud ajal

25.-26.05.2020 SAMM 3: komisjoni otsusest teavitamine
Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse kandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna (www.sisseastumine.ee/johvi) kaudu.
Kooli vastuvõetud õpilastele saadetakse sisseastumiskeskkonna kaudu vastav teade.
26.-31.05.2020

SAMM 4:
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise sisseastumiskeskkonnas 
(www.sisseastumine.ee/johvi).

16.06.-05.07.2020

ELEKTROONILINE

SAMM 5:
Vastuvõetud õpilase vanem esitab peale õpilase põhikooli lõpetamist elektroonilise keskkonnas ARNO taotluse.

"Sisene" 
(ID-kaardi või mobiili-ID-ga)
Esita "Vastuvõtutaotlus"

25.-26.08.2020

01.09.2020

Koolialguse laager

Kooliaasta ava-aktus

 

Lisavastuvõtt üksikutele vabadele õppekohtadele 10. klassi

02.-13.06.2020

SAMM 1: kandidaadiks registreerumine www.sisseastumine.ee/johvi 

  SAMM 2: sisseastumiskatsetel (test ja vestlus) osalemine
Õpilaskandidaat osaleb katsetel sisseastumiskeskkonnas (www.sisseastumine.ee/johvi) märgitud toimumisaegadel.
NB! Kui mõjuval põhjusel märgitud kuupäeval katsel osaleda ei ole võimalik, tuleb kandidaadil sellest sisseastumiskeskkonna kaudu koolile teada anda ning kool määrab lisaaja.

15.06.2020

Vastuvõtukatsed:
I etapp: sisseastumiskatse - kirjalik test 15.06.2020 kell 11:00
Lisainfo kandidaadile: https://sisseastumine.ee/johvi

Kirjaliku testi tulemused tehakse õpilaskandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.

17-18.06.2020

Kirjaliku testi edukalt sooritanud kandidaadile saadetakse kutse vestlusele sisseastumiskeskkonna kaudu.

Vastuvõtukatsed:
II etapp: sisseastumiskatse - vestlus kutsel märgitud ajal

22.06.2020 SAMM 3: komisjoni otsusest teavitamine
Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse kandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna (www.sisseastumine.ee/johvi) kaudu.
Kooli vastuvõetud õpilastele saadetakse sisseastumiskeskkonna kaudu vastav teade.
22.-26.06.2020

SAMM 4:
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise sisseastumiskeskkonnas 
(www.sisseastumine.ee/johvi).

26.06.-05.07.2020

ELEKTROONILINE

SAMM 5:
Vastuvõetud õpilase vanem esitab peale õpilase põhikooli lõpetamist elektroonilise keskkonnas ARNO taotluse.

lõpetamist elektroonilise keskkonnas ARNO taotluse.

"Sisene" 
(ID-kaardi või mobiili-ID-ga)
Esita "Vastuvõtutaotlus"

Vastuvõtu ajakava 2020/21.õa-ks 11. ja 12. klassidesse (vabadele õppekohtadele):

10.-11.06.2020

SAMM 1: Taotluse ja nõutud dokumentide esitamine koolis kohapeal või e-postile: kool@johvig.ee 

Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumisvestlusele.

12.06.2020 SAMM 2: sisseastumiskatsel (vestlus) osalemine
Sisseastumisvestlus toimub koolis kohapeal õpilaskandidaadiga kokkulepitud kellaajal 12. juunil.
16.06.2020

SAMM 3: Komisjoni otsusest teavitamine
Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse kandidaadile teatavaks e-posti teel.

16.-19.06.2020 SAMM 4: õppimatuleku kinnitamine
Õpilaskandidaat kinnitab oma õppimatuleku e-kirja teel (vastuskirjana komisjoni otsusele).
16.06.-05.07.2020 SAMM 5: Vastuvõetud õpilase vanem / täisealine õpilane esitab elektroonilises keskkonnas ARNO taotluse.

25.-26.08.2020

01.09.2020

Koolialguse laager

Kooliaasta ava-aktus

Vastuvõtu ajakava 2020/21.õa-ks 10. klassidesse:

 

Lisavastuvõtt üksikutele vabadele õppekohtadele 10. klassi

02.-13.06.2020

SAMM 1: kandidaadiks registreerumine www.sisseastumine.ee/johvi 

  SAMM 2: sisseastumiskatsetel (test ja vestlus) osalemine
Õpilaskandidaat osaleb katsetel sisseastumiskeskkonnas (www.sisseastumine.ee/johvi) märgitud toimumisaegadel.
NB! Kui mõjuval põhjusel märgitud kuupäeval katsel osaleda ei ole võimalik, tuleb kandidaadil sellest sisseastumiskeskkonna kaudu koolile teada anda ning kool määrab lisaaja.

15.06.2020

Vastuvõtukatsed:
I etapp: sisseastumiskatse - kirjalik test 15.06.2020 kell 11:00
Lisainfo kandidaadile: https://sisseastumine.ee/johvi

Kirjaliku testi tulemused tehakse õpilaskandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.

17-18.06.2020

Kirjaliku testi edukalt sooritanud kandidaadile saadetakse kutse vestlusele sisseastumiskeskkonna kaudu.

Vastuvõtukatsed:
II etapp: sisseastumiskatse - vestlus kutsel märgitud ajal

22.06.2020 SAMM 3: komisjoni otsusest teavitamine
Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse kandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna (www.sisseastumine.ee/johvi) kaudu.
Kooli vastuvõetud õpilastele saadetakse sisseastumiskeskkonna kaudu vastav teade.
22.-26.06.2020

SAMM 4:
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise sisseastumiskeskkonnas 
(www.sisseastumine.ee/johvi).

26.06.-05.07.2020

ELEKTROONILINE

SAMM 5:
Vastuvõetud õpilase vanem esitab peale õpilase põhikooli lõpetamist elektroonilise keskkonnas ARNO taotluse.

lõpetamist elektroonilise keskkonnas ARNO taotluse.

"Sisene" 
(ID-kaardi või mobiili-ID-ga)
Esita "Vastuvõtutaotlus"

Vastuvõtu ajakava 2020/21.õa-ks 11. ja 12. klassidesse (vabadele õppekohtadele):

10.-11.06.2020

SAMM 1: Taotluse ja nõutud dokumentide esitamine koolis kohapeal või e-postile: kool@johvig.ee 

Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumisvestlusele.

12.06.2020 SAMM 2: sisseastumiskatsel (vestlus) osalemine
Sisseastumisvestlus toimub koolis kohapeal õpilaskandidaadiga kokkulepitud kellaajal 12. juunil.
16.06.2020

SAMM 3: Komisjoni otsusest teavitamine
Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse kandidaadile teatavaks e-posti teel.

16.-19.06.2020 SAMM 4: õppimatuleku kinnitamine
Õpilaskandidaat kinnitab oma õppimatuleku e-kirja teel (vastuskirjana komisjoni otsusele).
16.06.-05.07.2020 SAMM 5: Vastuvõetud õpilase vanem / täisealine õpilane esitab elektroonilises keskkonnas ARNO taotluse.

25.-26.08.2020

01.09.2020

Koolialguse laager

Kooliaasta ava-aktus

01.03.-21.04.2020

SAMM 1: kandidaadiks registreerumine

  SAMM 2: sisseastumiskatsetel (test ja vestlus) osalemine
Õpilaskandidaat osaleb katsetel sisseastumiskeskkonnas (www.sisseastumine.ee/johvi) märgitud toimumisaegadel.
NB! Kui mõjuval põhjusel märgitud kuupäeval katsel osaleda ei ole võimalik, tuleb kandidaadil sellest sisseastumiskeskkonna kaudu koolile teada anda ning kool määrab lisaaja.

23.04.2020

Vastuvõtukatsed:
I etapp: sisseastumiskatse - kirjalik test 23.04.2020 kell 11:00
Lisainfo kandidaadile: https://sisseastumine.ee/johvi

Kirjaliku testi tulemused tehakse õpilaskandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.

11.-15.05.2020

Kirjaliku testi edukalt sooritanud kandidaadile saadetakse kutse vestlusele sisseastumiskeskkonna kaudu.

Vastuvõtukatsed:
II etapp: sisseastumiskatse - vestlus kutsel märgitud ajal

25.-26.05.2020 SAMM 3: komisjoni otsusest teavitamine
Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse kandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna (www.sisseastumine.ee/johvi) kaudu.
Kooli vastuvõetud õpilastele saadetakse sisseastumiskeskkonna kaudu vastav teade.
26.-31.05.2020

SAMM 4:
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise sisseastumiskeskkonnas 
(www.sisseastumine.ee/johvi).

16.06.-05.07.2020

ELEKTROONILINE

SAMM 5:
Vastuvõetud õpilase vanem esitab peale õpilase põhikooli lõpetamist elektroonilise keskkonnas ARNO taotluse.

"Sisene" 
(ID-kaardi või mobiili-ID-ga)
Esita "Vastuvõtutaotlus"

25.-26.08.2020

01.09.2020

Koolialguse laager

Kooliaasta ava-aktus