Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


Avaldame 2022/23. õa sisseastumise ajakava talvel 2022.

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

2022
EI OLE AVATUD

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 
www.sisseastumine.ee/johvi

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt ....
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

2022

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)
Kirjaliku testi teemad: LOE SIIT

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt ...

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt ... - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

2022

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt ...
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

2022 Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
2022

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

2022 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
2022 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2022 2022/23. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
2022
EI OLE AVATUD

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

2022

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

2022 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
2022 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
2022 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
2022 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2022 2022/23. õa ava-aktus

 

Avaldame 2022/23. õa sisseastumise ajakava talvel 2022.

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
2022
EI OLE AVATUD

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

2022

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

2022 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
2022 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
2022 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
2022 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2022 2022/23. õa ava-aktus

 

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

2022
EI OLE AVATUD

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 
www.sisseastumine.ee/johvi

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt ....
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

2022

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)
Kirjaliku testi teemad: LOE SIIT

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt ...

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt ... - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

2022

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt ...
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

2022 Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
2022

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

2022 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
2022 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2022 2022/23. õa ava-aktus