Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


Oluline info vastuvõetud tulevastele õpilastele!

Hiljemalt 25. juuliks esitab LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.

1) logi sisse: https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht/
2) lapsevanem täidab enda kontaktandmed (Jõhvi põhikoolide lapsevanematel on kontod olemas, palume enda kontaktandmeid kontrollida)
3) avalehelt - SAKK 2021/22
Lapse/õpilase nime kõrvalt klõpsa nuppu: "Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtutaotlus"
4) täida õpilase kontaktandmed
5) õppima asumise kuupäev: 01.09.2021
6) lisa õpilase portreefoto õpilaspileti jaoks

 

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

01.03.-08.04.2021
LÕPPENUD

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE on lõppenud!
www.sisseastumine.ee/johvi

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 15. aprilliks.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

20. aprill 2021
kell 10:00-11:45

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)
Kirjaliku testi teemad: LOE SIIT

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 26.04.

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 26.04. - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

vahemikus
06.-15. mai 2021

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 26.04.
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

hiljemalt 28. mai Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
28.05.-10.06.2021

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

kuni 25. juuli 2021 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA

10.-15.06.2021

LÕPPENUD

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

17.06.2021

vastavalt ajagraafikule

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

22.06.2021 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
23.-30.06.2021 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25. juuli 2021 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus

 

Oluline info vastuvõetud tulevastele õpilastele!

Hiljemalt 25. juuliks esitab LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.

1) logi sisse: https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht/
2) lapsevanem täidab enda kontaktandmed (Jõhvi põhikoolide lapsevanematel on kontod olemas, palume enda kontaktandmeid kontrollida)
3) avalehelt - SAKK 2021/22
Lapse/õpilase nime kõrvalt klõpsa nuppu: "Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtutaotlus"
4) täida õpilase kontaktandmed
5) õppima asumise kuupäev: 01.09.2021
6) lisa õpilase portreefoto õpilaspileti jaoks

 

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA

10.-15.06.2021

LÕPPENUD

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

17.06.2021

vastavalt ajagraafikule

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

22.06.2021 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
23.-30.06.2021 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25. juuli 2021 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus

 

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

01.03.-08.04.2021
LÕPPENUD

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE on lõppenud!
www.sisseastumine.ee/johvi

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 15. aprilliks.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

20. aprill 2021
kell 10:00-11:45

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)
Kirjaliku testi teemad: LOE SIIT

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 26.04.

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 26.04. - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

vahemikus
06.-15. mai 2021

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 26.04.
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

hiljemalt 28. mai Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
28.05.-10.06.2021

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

kuni 25. juuli 2021 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus