Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


ÜRITUSED / TEGEVUSED
/toimunud/
04.12.2021
kell 10:30-13:30

Lahtiste uste päev Jõhvi Gümnaasiumis / vol 1

24.01.-11.02.2022

Gümnasistivarjutamine

Lisainfo ja registreerimine: https://johvig.ee/gumnasisti-vari
Kohtade arv piiratud!

märts 2022

Infotunnid 9. klasside õpilastele ja lapsevanematele

Infotundide täpsema info avaldame talvel 2022.

12.03.2022
kell 10:30-13:30

Lahtiste uste päev Jõhvi Gümnaasiumis / vol 2

Ootame külla põhikoolide 8.-9. klasside õpilasi!
Ürituse lisainfo avaldame talvel 2022.

 

2022/23. õa sisseastumise ajakava:

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

07.03.-17.04.2022 

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 
www.sisseastumine.ee/johvi

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 20.04.2022.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

26.04.2022
kell 10:00

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)
Kirjaliku testi teemad: LOE SIIT

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 02.05.2022

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 02.05.2022 - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

04.-19.05.2022

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 02.05.2022
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

mai lõpp 2022 Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
01.-10.06.2022

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 25.07.2022 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
august 2022 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2022 2022/23. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
10.-14.06.2022 

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

16.06.2022

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

17.06.2022 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
kuni 30.06.2022 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
01.-25.07.2022 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
august 2022 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2022 2022/23. õa ava-aktus

 

 

2022/23. õa sisseastumise ajakava:

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

07.03.-17.04.2022 

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 
www.sisseastumine.ee/johvi

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 20.04.2022.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

26.04.2022
kell 10:00

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)
Kirjaliku testi teemad: LOE SIIT

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 02.05.2022

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 02.05.2022 - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

04.-19.05.2022

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 02.05.2022
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

mai lõpp 2022 Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
01.-10.06.2022

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 25.07.2022 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
august 2022 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2022 2022/23. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
10.-14.06.2022 

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

16.06.2022

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

17.06.2022 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
kuni 30.06.2022 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
01.-25.07.2022 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
august 2022 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2022 2022/23. õa ava-aktus

 

ÜRITUSED / TEGEVUSED
/toimunud/
04.12.2021
kell 10:30-13:30

Lahtiste uste päev Jõhvi Gümnaasiumis / vol 1

24.01.-11.02.2022

Gümnasistivarjutamine

Lisainfo ja registreerimine: https://johvig.ee/gumnasisti-vari
Kohtade arv piiratud!

märts 2022

Infotunnid 9. klasside õpilastele ja lapsevanematele

Infotundide täpsema info avaldame talvel 2022.

12.03.2022
kell 10:30-13:30

Lahtiste uste päev Jõhvi Gümnaasiumis / vol 2

Ootame külla põhikoolide 8.-9. klasside õpilasi!
Ürituse lisainfo avaldame talvel 2022.