Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


Vastuvõtt 2023/24. õa-ks avatakse kevadel 2023. a.

JG10 vastuvõtt toimub ainult eestikeelsele õppekavale.

03.12.2022
kell 10:00
Lahtiste uste päev
Lisainfo: https://johvig.ee/uudised/03122022-lahtiste-uste-ja-huvihariduse-paev
REGISTREERIMINE: https://bit.ly/JG_Lahti
talv 2023 Gümnasisti varju päev
Info ja registreerimine (tulemas)
talv/kevad 2023 Infotunnid
Info ja registreerimine (tulemas)
talv/kevad 2023 Lahtiste uste päev / vol 2
Info ja registreerimine (tulemas)

---

Head JG10 õpilaskandidaadid!

Palun jälgi www.sisseastumine.ee/johvi keskkonnas saabuvaid teateid/sõnumeid.
Kui Sul on meile küsimusi - kirjuta meile "sõnum" www.sisseastumine.ee/johvi

2023/24. õa sisseastumise ajakava (TÄPSUSTAMISEL):

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

märts 2023

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE avatakse kevadel 2023
www.sisseastumine.ee/johvi

Esitada tuleb lisaks õpitulemustele ka motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk), milles õpilaskandidaat analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.

NB! Taotluse esitanud õpilaskandidaat saab meile küsimusi esitada ning soovi korral täiendavaid dokumente esitada www.sisseastumine.ee/johvi sõnumi kaudu

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt xx/xx/2023.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

aprill 2023
kell 10:00

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas, eesti keeles (või eesti k II k) ja inglise keeles
Kirjaliku testi teemad: /täiendamisel/

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt xx/xx/2023

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt xx/xx/2023 - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

mai 2023

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles, kestab 15-20 minutit.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt xx/xx/2023
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

mai lõpp 2023 Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
xx/xx/2023

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 25.07.2023 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
29.-30.08.2023 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2023 2023/24. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
juuni 2023 

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD 
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

xx/xx/2023

II samm:
SISSEASTUMISKATSE I: kirjalik test
SISSEASTUMISKATSE II: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

xx/xx/2023 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
kuni xx/xx/2023 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25.07.2023 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
29.-30.08.2023 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2023 2023/24. õa ava-aktus

 

Vastuvõtt 2023/24. õa-ks avatakse kevadel 2023. a.

JG10 vastuvõtt toimub ainult eestikeelsele õppekavale.

---

Head JG10 õpilaskandidaadid!

Palun jälgi www.sisseastumine.ee/johvi keskkonnas saabuvaid teateid/sõnumeid.
Kui Sul on meile küsimusi - kirjuta meile "sõnum" www.sisseastumine.ee/johvi

2023/24. õa sisseastumise ajakava (TÄPSUSTAMISEL):

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

märts 2023

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE avatakse kevadel 2023
www.sisseastumine.ee/johvi

Esitada tuleb lisaks õpitulemustele ka motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk), milles õpilaskandidaat analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.

NB! Taotluse esitanud õpilaskandidaat saab meile küsimusi esitada ning soovi korral täiendavaid dokumente esitada www.sisseastumine.ee/johvi sõnumi kaudu

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt xx/xx/2023.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

aprill 2023
kell 10:00

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas, eesti keeles (või eesti k II k) ja inglise keeles
Kirjaliku testi teemad: /täiendamisel/

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt xx/xx/2023

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt xx/xx/2023 - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

mai 2023

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles, kestab 15-20 minutit.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt xx/xx/2023
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

mai lõpp 2023 Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
xx/xx/2023

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 25.07.2023 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
29.-30.08.2023 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2023 2023/24. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
juuni 2023 

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD 
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

xx/xx/2023

II samm:
SISSEASTUMISKATSE I: kirjalik test
SISSEASTUMISKATSE II: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

xx/xx/2023 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
kuni xx/xx/2023 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25.07.2023 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
29.-30.08.2023 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2023 2023/24. õa ava-aktus

 

03.12.2022
kell 10:00
Lahtiste uste päev
Lisainfo: https://johvig.ee/uudised/03122022-lahtiste-uste-ja-huvihariduse-paev
REGISTREERIMINE: https://bit.ly/JG_Lahti
talv 2023 Gümnasisti varju päev
Info ja registreerimine (tulemas)
talv/kevad 2023 Infotunnid
Info ja registreerimine (tulemas)
talv/kevad 2023 Lahtiste uste päev / vol 2
Info ja registreerimine (tulemas)