Vajalikud dokumendid

Vaata vastuvõtu ajakava: https://johvig.ee/vastuvotu-ajakavalink opens on new pagehttps://johvig.ee/vastuvotu-ajakava">

Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine 
vastavalt vastuvõtu ajakavale (ajakavalink opens on new page
sisseastumiskeskkonnas https://sisseastumine.ee/virumaalink opens on new page
NB! 2024/25. õa-ks 10. klassidesse kandideerimine on avatud 11.03.-07.04.2024

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)


11.-12. klassi kandideerimiseks:

2024/25. õa-ks 11. või 12. klassi kandideerimine - avatud 07.-12.06.2024

1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale (ajakavalink opens on new page) sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

---

Õppeaasta keskel kandideerimiseks:

1) Esitada e-postile kool@johvig.ee:
- kandideerimissoov, kus on märgitud mis klassi (JG10, JG11 või JG12) ja mis õppekavale on soov kandideerida;
- õpilasraamatu väljavõte (kursusehinnetega)
- kandidaadi poolt koostatud loovtöö, milles kirjeldab varasemaid õpinguid ja oma huvialasid ning analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumiskatsetele (kirjalik test, vestlus).

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

 

Tutvu: Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kordlink opens on new page 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 22.05.2024.