Vajalikud dokumendid

Vaata vastuvõtu ajakava: https://johvig.ee/vastuvotu-ajakavalink opens on new page

Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale (ajakavalink opens on new page) sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvilink opens on new page
NB! 2023/24. õa-ks 10. klassidesse kandideerimine on lõppenud!

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)


11.-12. klassi kandideerimiseks:

2023/24. õa-ks 11. või 12. klassi kandideerimine on lõppenud

1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale (ajakavalink opens on new page) sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi-lisalink opens on new page

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

---

Õppeaasta keskel kandideerimiseks:

1) Esitada e-postile kool@johvig.ee:
- kandideerimissoov, kus on märgitud mis klassi (JG10, JG11 või JG12) ja mis õppekavale on soov kandideerida;
- õpilasraamatu väljavõte (kursusehinnetega)
- kandidaadi poolt koostatud loovtöö, milles kirjeldab varasemaid õpinguid ja oma huvialasid ning analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumiskatsetele (kirjalik test, vestlus).

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

 

Tutvu: Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 22.08.2023.