Järelvalve

Järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM

Munga 18, Tartu 50088
e-posti aadress: hm@hm.ee
telefon: 735 0222

Järelevalve korraldamisest loe lisainfot SIITlink opens on new page.

 

---

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda
Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole:
Hille Voolaid
e-post: Hille.Voolaid@hm.eelink opens on new page

Lisainfo: Juhised korruptsiooni ennetamiseks haridusasutustes

 

 

Avaldatud 21.03.2018. Viimati muudetud 06.05.2019.