Õppekavad

2023/24. õa-l avatakse ainult eestikeelse õppega 10. klassid:

Klassitüübid
100% eestikeelne õpe eestikeelne õpe
Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis või venekeelsel õppekaval õppinud õpilastele

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused.
Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused riigieksamiainetes eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles

1. võõrkeelt (B2-tase) õpitakse tasemerühmades.

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused.
Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused riigieksamiainetes 
eesti k II keelena, matemaatikas, inglise keeles

1. võõrkeelt (B2-tase) õpitakse tasemerühmades.

Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2023.
Lisaks pakume erinevaid valikkursuseid (sh osalemine riigigümnaasiumide valikkursuste nädalal).

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- õppekavas ettenähtud kursused;
- uurimistöö või praktiline töö;
- koolieksam;
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga).

 

 

 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 06.03.2023.