Vastuvõtu ajakava

Head JG10 õpilaskandidaadid!

Vastuvõtu 2024/25. õppeaastaks avame kevadel 2024!

2024/25. õa sisseastumise ajakava:

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

avaldame ajakava 
talvel 2024

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 
Registreerimise avame märts/aprill 2024

NB! Õpilaskandidaadil palume õpilaskandidaadiks registreeruda isikliku e-postiga, näiteks gmaili kontoga (mitte koolinimelise e-postiga!)

Registreerumisel tuleb esitada:
- õpilaskandidaadi ja vähemalt ühe lapsevanema kontaktandmed;
- 9. klassi õpitulemused (Stuudiumi e-tunnistuse link või eKooli hinnete väljavõte)
kirjalik loovtöö (vaata NÄIDIST), milles õpilaskandidaat tutvustab ennast, analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
(NB! näidises on välja toodud oodatav sisu, õpilaskandidaat ise koostab ja kujundab oma loovülesande) 

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt /.../.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

avaldame ajakava 
talvel 2024

II samm:
SISSEASTUMISKATSED: kirjalik testid:
/täpsustamisel/

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas hiljemalt /.../

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonna kaudu.

avaldame ajakava 
​​​​​​​talvel 2024

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles, kestab 15-20 minutit.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

avaldame ajakava 
​​​​​​​talvel 2024
Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
avaldame ajakava 
​​​​​​​talvel 2024

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumiskeskkonnas määratud kuupäevaks.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 25.07.2024 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
august 2024 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
/.../ 2024/25. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA (TÄPSUSTAMISEL)
avaldame ajakava 
​​​​​​​talvel 2024

I samm:
JG11–12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 
/.../

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- kirjaliku töö (NÄIDIS)

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

avaldame ajakava 
​​​​​​​talvel 2024

II samm:
SISSEASTUMISKATSE I: kirjalik test 
SISSEASTUMISKATSE II: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

avaldame ajakava 
​​​​​​​talvel 2024
Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
avaldame ajakava 
​​​​​​​talvel 2024
III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.–12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumiskeskkonnas.
kuni 25.07.2024 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
august 2024 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
/.../ 2024/25. õa ava-aktus

 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 22.08.2023.