Uue õppuri meelespea

1. Õppetundide ajad

Koolimaja on avatud õppeperioodil
E-N 7.30–19.00
R 7.30–18.00

Koolivaheaegadel vastavalt teavitusele kodulehel ja Stuudiumis.

Õpilased, kes ootavad peale tunde huviringi/trenni algust või bussi, saavad seda teha koolis.
Koolis toimuvate huviringide kohta loe SIITlink opens on new page

1. tund 08.45–09.55
2. tund 10.05–11.15
3. tund 11.25–12.35
lõuna 55 min
4. tund 13.30–14.40
5. tund 14.50–16.00

2. Tunniplaan

Tunniplaan, õpetajate konsultatsiooniajad ja kooli huviringid on leitav SIITlink opens on new page.


3. Vajalikud õppevahendid ja kohustuslik kirjandus

Õpetajad on koostanud vajalike õppevahendite loetelu ning kirjanduse kursuste soovitusliku (v kohustusliku) kirjanduse nimekirja, mis on leitav SIITlink opens on new page 
NB! Nimekiri on täiendamisel!

Õppetööks vajalikud õpikud väljastab aineõpetaja kursuse 1. ainetunnil.


4. Õpilaspilet

Vastuvõetud õpilase vanem esitab kooli vastuvõtu taotluse ARNOs, taotlusele lisab õpilase dokumendifoto (portreefoto) e-õpilaspileti jaoks.
Õpilaspiletid väljastab mentor esimese koolinädala jooksul.

 

5. Stuudium

NB! Uutele õpilastele loome juurdepääsu Stuudiumisse augusti viimastel päevadel!
Õpilane sisse logida ainult ID-kaardi või Smart-ID-ga.

Stuudiumisse pääsed SIITlink opens on new page

Kui õpilane Stuudiumisse ei pääse, palume pöörduda oma mentori/juhtivmentori poole.

Lapsevanema konto taotlemine: https://johvig.ope.ee/konto?lang=et 
Lapsevanem saab sisse logida ID-kaardi või Smart-ID-ga.

6. Mentorite kontaktid

Juhtivmentor ja mentor on õpilasele ja lapsevanemale info vahendaja ja esmane kontakt kooliga.  

Mentor jälgib õpilase arengut ja edasijõudmist ning on õpingute ajal õpilasele tugiisikuks.

Mentorid 2023/24. õa-l
JG10 10.a Pille Ers
Ketter Kõre
pille.ers@johvig.ee
ketter.kore@johvig.ee
10.b Keitlyn Tommula
Priit Palmet
keitlyn.tommula@johvig.ee
priit.palmet@johvig.ee
10.c Diana Ragni
Riina Vaht
diana.ragni@johvig.ee
riina.vaht@johvig.ee
10.d Oksana Nazarova
Julia Pahk
oksana.nazarova@johvig.ee
julia.pahk@johvig.ee
10.e Jelena Jakovleva
Tanel Kiislar
jelena.jakovleva@johvig.ee
tanel.kiislar@johvig.ee
10.f Maie Marks
Galina Kolganova
maie.marks@johvig.ee
galina.kolganova@johvig.ee
Mentorid 2023/24. õa-l
JG11 11.a Inna Linde inna.linde@johvig.ee
11.b Tairi Karafin
Anneli Salmistu
tairi.karafin@johvig.ee
anneli.salmistu@johvig.ee
11.c Maria Derbneva
Julija Zõkina
maria.derbneva@johvig.ee
julija.zokina@johvig.ee
11.d Olga Orlenko
Julija Kovaltšuk
olga.orlenko@johvig.ee
julija.kovaltsuk@johvig.ee
11.e Žanna Arganova zanna.arganova@johvig.ee
11.f Erika Koppel
Marina Morozova
erika.koppel@johvig.ee
marina.morozova@johvig.ee
Mentorid 2023/24. õa-l
JG12 12.a Airika Andruse airika.andruse@johvig.ee
12.b Dea Proode
Monika Ojarand
dea.proode@johvig.ee
monika.ojarand@johvig.ee
12.c Leili Metsatalu leili.metsatalu@johvig.ee
12.d Tanja Elken
Erika Prave
tanja.elken@johvig.ee
erika.prave@johvig.ee
12.e Veronika Tohver veronika.tohver@johvig.ee
12.f Anna Rekk
Jelena Manuilovitš
anna.rekk@johvig.ee
jelena.manuilovits@johvig.ee


7. Õppenõustajad

Julija Kovaltšuk, julija.kovaltsuk@johvig.ee, tel 392 9714, kab 114
Keitlyn Tommula, keitlyn.tommula@johvig.ee, tel 392 9717, kab 216
Maria Derbneva, maria.derbneva@johvig.ee, tel 392 9716, kab 215

Loe nõustamisest täpsemalt SIITlink opens on new page.


8. Transpordi- ja majutushüvitis

Loe täpsemalt SIITlink opens on new page

Õppeaasta keskel kooli vastuvõetud õpilased saavad avalduse esitada koos kandideerimisdokumentidega.

 

9. Kooliõde

Jõhvi Gümnaasiumile osutab kooliõe teenust Corrigo OÜ.
Kooliõde: Anna Sjomina
tel 5308 3486; anna.sjomina@corrigo.ee

Kabinet asub Jõhvi Põhikooli hoones 1. korrusel, kab 124 (NB! juurdepääs läbi gümnaasiumihoone).

Kooliõe juurde suunab õpilase mentor/juhtivmentor.

Tervisekaardi väljavõtet paberkandjal esitama ei pea, põhikoolis koostatud tervisekaart on kooliõele kättesaadav e-keskkonnas.
Juhul kui õpilase kohta ei ole eelmine kool elektroonilist tervisekaarti koostanud, antakse sellest õpilasele teada ning palutakse kooliõele tuua paberkandjal tervisekaardi väljavõte.
Kooliõde saadab õpilasega koju paberkandjal terviseinfolehe ning nõusolekuvormi, mille lapsevanem täidab ning allkirjastab ja kooliõele tagastab.

 

10. Toitlustamine

HOMMIKUSÖÖK (ainult etteregistreerimisel) kell 08.00-08.30
LÕUNASÖÖK kell 12.35–13.30
Toitlustaja: Jõhvi Põhikooli söökla


11. Garderoob

Garderoob asub 1. korrusel, ala on jaotatud kolmeks:
JG10 garderoob, JG11 garderoob, JG12 garderoob.

Koolis on kohustuslik kanda vahetusjalanõusid.
 

12. Koolikapp

Õpilastel on võimalik kasutada 2. ja 3. korrusel asuvaid koolikappe õppematerjalide hoiustamiseks, kasutuslepingu saab küsida administraatorilt
(1. korrus, infolaud).


13. Kooliriided

Jõhvi Gümnaasiumil ei ole koolivormi, küll aga pakume võimalust tellida kooli logo ja nimega kvaliteetseid koolirõivaid.
Norrison pakub Jõhvi Gümnaasiumi kujundusega nn koolivormi riideid: TELLIMISKESKKONDlink opens on new page


13. Koolivaheajad

2023/2024. õa:
1) sügisvaheaeg 23.10.–29.10.2023
2) talvevaheaeg 21.12.2023–07.01.2024
3) talvevaheaeg 26.02.–03.03.2024
4) kevadvaheaeg (v.a 12. klass) 22.04.–28.04.2024
5) suvevaheaeg (v.a 12. klass) 13.06.–31.08.2024


14. Õppeperioodid

2023/24. õa

I periood: 01.09.-20.10.2023
II periood: 30.10.-20.12.2023     
III periood: 08.01.-23.02.2024
IV periood: 04.03.-19.04.2024
V periood: 29.04.-12.06.2024
03.06.-07.06.2024 - riigigümnaasiumide valikkursuste nädal


15. Kooliparklas parkimine

Õpilane, kes käib koolis oma autoga ja saab õppetöö perioodil parkida kooliparklas (Stuudiumis registreerimisega).

 

16. Pildi/videomaterjalide ning õpilaste saavutuste avaldamisest

Tutvu reeglitega SIIN

 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 25.01.2024.