Toetused

TRANSPORT

Kompenseerimine toimub vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Riigikoolide õpilaste sõidukulude hüvitamise kord ja ulatuslink opens on new page ja õppetöö perioodil võimaldatakse soodustusi ühistranspordi liinidel õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas ja kellele on Jõhvi Gümnaasium lähim riigigümnaasium.

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada:
1) lapsevanemal taotlus 15. septembriks (vastaval taotlusvormil Stuudiumis)
2) õpilasel aruanne koos sõidupiletitega iga kuu 3. kuupäevaks (vastaval taotlusvormil Stuudiumisse)

 

MAJUTUS

Gümnaasium hüvitab majutuskulud õpilasele, kelle kooli sõitmise aeg ühistranspordis on pikem kui edasi-tagasi kokku üle pooleteise tunni (üle 90 minuti) või kellel on määratletud erivajadus, mistõttu on vaja kooli lähedale eluruum üürida.

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamise kord

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada:
1) taotlus koos üürilepingu koopiaga 15. oktoobriks (juhiabile kab 113)
2) aruande koos kuludokumentidega iga järgneva kuu 15. kuupäevaks Stuudiumi elektroonilisel aruandevormil

 

TOITLUSTUS

Jõhvi Gümnaasiumi õpilasele võimaldatakse koolipäevadel koolisööklas:
- (vajalik registreerimine) tasuta hommikusöök (0,30 EUR/päev) 
- tasuta koolilõuna (1,50 EUR/päev)

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 07.12.2023.