Õppetöö

Valikained

Valikained on jaotatud valikmoodulitesse, õpilane valib endale sobiva valikmooduli õppeaasta alguses.

Valikmooduli saab valida kas tervikuna (kolmeks aastaks) või osadena (õppeaasta kaupa;
v.a "Sisejulgeoleku" ja "Meditsiin ja keemia" valikmoodulid, mille saab valida ainult 10. klassi alguses). 

Vastaval õppeaastal avatavad mooduli kursused avalikustatakse hiljemalt jooksva õppeaasta alguses.
Moodulite ainepaketti on koolil õigus täiendada.


Valikmoodulid 2020/21. õa-l   Jaotus

MEDITSIIN JA KEEMIA*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Ida-Viru Keskhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus

Õppemoodul on loodud õpilasele, kellel on sügav huvi meditsiini ja
tervishoiu vastu ning kes soovib süvendada oma teadmisi selles
valdkonnas.
Kursusel antakse ülevaade kaasaegsetest meditsiinierialadest,
õpitakse esmaabi, inimese anatoomiat ja füsioloogiat ning laboris
viiakse läbi nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid keemilisi analüüse.
Moodul toimub koostöös tervishoiuasutustega ning tänu sellele
saad kogeda, kuidas PÄRISELT meditsiinitöötajad toimetavad.

Kursused:

Esmaabi
Inimese anatoomia ja füsioloogia
Meditsiin
Isiksuse areng
Farmaatsia
Kohtumeditsiin
Kriminalistika
Keemia
Soome või ladina keel

2020/21
JG10

Meditsiin I
Esmaabi
Inimese anatoomia ja füsioloogia

SISEJULGEOLEK*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Viru Vangla

Valikmoodul annab põhjaliku ülevaate vastava valdkonna
seadusandlusest, turvalisusest, vabatahtlike tööst, küberkaitsest
ning piiripunktides toimuvast. Lisaks õpitakse selgeks enesekaitse
baas- ja liikumisvõtted ning omandatakse abipäästja oskused.
Välilaagrites on võimalik tunnis õpitud teoreetilisi teadmisi ja oskusi
praktiliselt läbi proovida, seda nii üksi kui ka meeskonnatööna.

Kursused:

Päästeõpe
Päästeõppe laager
Politsei ja piirivalve
Politsei ja piirivalve laager
Vanglaõpe
Toll
Enesekaitse
Esmaabi

2020/21
JG10

Päästeõpe
Päästeõppe laager
Esmaabi

Loodusteaduste ja tehnoloogia moodul (LTT)**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
Viru Keemia Grupp
Eastman Specialties
Eesti Energia

Loodusteaduste ja tehnoloogia moodul annab võimaluse
süvendada oma teadmisi nimetatud valdkonnas ning saada
rohkem informatsiooni teadmiste ja oskuste rakendusvõimaluste kohta.

Kursused:

Geoinformaatika
Maavarad ja mäemajandus
Praktiline keemia
Praktiline bioloogia
STEM
Jäätmetöötlus ja taaskasutus
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Astronoomia
Globaliseeruv maailm
Projektijuhtimine

2020/21
JG10

Globaliseeruv maailm
Astroonoomia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
 

Infotehnoloogia**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on sobilik õpilasele, kes on huvitatud digimaailmas
toimuvast ning soovib saada ülevaadet erinevatest
infotehnoloogiaga seotud valdkondadest. Valikmoodul annab
lisaks programmeerimisele ning veebilehtede ja rakenduste
loomisele võimaluse tutvuda nii küberkaitse kui ka robotitega.

Kursused:

Sissejuhatus infotehnoloogiasse
Robootika
Küberkaitse
Programmeerimine
Veebilehtede ja rakenduste loomine
Multimeedia
Arvutiriistvara
Heli- ja valgustehnika
3D modelleerimine
Elektroonika

2020/21
JG10

Sissejuhatus infotehnoloogiasse
Küberkaitse
Programmeerimine

Sotsiaalteadused ja õpetajaharidus**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on loodud õpilasele, kes tunneb huvi enda ümber
toimuvate ühiskonnaprotsesside ja õpetajaameti vastu. 
Õppemoodulis keskendutakse rahvusvahelistele suhetele,
politoloogiale, avalikule esinemisele ning õpitakse lähemalt
tundma erinevaid õppemeetodeid ja -strateegiaid.
Lisaks praktiseeritakse mentorlust ja süvenetakse inimpsühholoogiasse.

Kursused:

Kõne ja väitlus
Maailma usundid
Rahvusvahelised suhted
Politoloogia
Inimene ja õigus
Avalik esinemine
Filosoofia
Ida-Viru kultuurilugu
Psühholoogia
Õppemeetodid ja -strateegiad
Mentorluspraktika
Haridusinnovatsioon
Juhtimine ja eestvedamine
Õpetaja kui juht

2020/21
JG10

Kõne ja väitlus
Õppemeetodid ja -strateegiad
Avalik esinemine

Kaunid kunstid ja teater**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
TÜ VKA

Moodulis õpitakse nüüdisaegse kunsti eri valdkondi ning
kunstiloome võimalusi. Lisaks vaadeldakse lähemalt teatrikunsti
ning sellega seonduvaid oskusi.

Kursused:

Heli- ja videotöötlus
Heli- ja valgustehnika
Arhitektuur
Disain
Moedisain
Eesti disain ja kunst
Joonestamine
Graafiline disain
Fotograafia
Teatrilugu
Lavaline liikumine
Näitleja meisterlikkus
Lavakõne ja hääletreening
Projektijuhtimine

2020/21
JG10

Ida-Viru kultuurilugu
Eesti kunst ja disain
Teatrilugu

Filmiõpe
Sissejuhatus filmikunsti
Filmilugu I ja II

Sport ja liikumine**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on õpilasele, kes soovib süvendada oma teadmisi
ja oskusi kehakultuuri valdkonnas ning arendada oma
kehalisi võimeid. Õpingute jooksul on võimalus õppida
spordifüsioloogiat, tutvuda spordimeditsiini, -psühholoogia
ja -ajalooga ning saada väga hea ülevaade erinevatest
treeningute tüüpidest.

Kursused

Spordialad I-III
Sportliku treeningu ja spordifüsioloogia põhitõed
Spordimeditsiin, -psühholoogia ja -ajalugu
Kohtunikukoolitus ja spordiürituste korraldamine
Jõutreening
Rühmatreeningud ja tantsuline liikumine 

2020/21
JG10

Spordialad I
Kohtunikukoolitus ja -spordiürituste korraldamine
Sportliku treeningu ja spordifüsioloogia põhitõed

Turism ja meedia**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Mooduli jooksul läbitud õppeained annavad õpilasele
praktilisi oskusi julge avaliku esinemise valdkonnas.
Mooduli jooksul pööratakse tähelepanu nii turundusele,
turismikorraldusele kui ka tänapäevastele infokanalitele ning reklaamikunstile.

Kursused:

Avalik esinemine
Sissejuhatus meediasse
Giidindus
Turundus
Turismikorraldus
Ida-Virumaa turism
Etikett ja suhtlemine
Veebidisain
Projektijuhtimine
Majanduse alused ja ettevõtlus
Tänapäeva infokanalid
Meedia ja reklaamikunst

2020/21
JG10

Avalik esinemine
Sissejuhatus meediasse
Etikett ja suhtlemine

 

Valikmoodulid 2019/20. õa-l

MEDITSIIN JA KEEMIA*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Ida-Viru Keskhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus

JG10
Esmaabi
Inimese anatoomia ja füsioloogia

JG11
Meditsiin I-II
Isiksuse areng

JG12
Praktiline keemia I ja II
Meditsiin III
Farmaatsia

SISEJULGEOLEK*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Viru Vangla

JG10
Päästeõpe
Esmaabi

JG11
Politsei I-II
Politseiõppe laager
Päästeõppe laager

JG12
Vanglaõpe
Toll
Enesekaitse praktiline kursus

TÄPPISTEADUSED**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
Viru Keemia Grupp
Eastman Specialties
Eesti Energia

JG10 - I osa
Robootika
Küberkaitse I
Programmeerimine

JG11 - II osa
E-äri ja digiteenused
STEM I-II
Graafilise disaini e-kursus

JG12 - III osa
Veebirakendused
Äpid
Multimeedia

SOTSIAALTEADUSED**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Euroopa Liit
Kõne ja väitlus

JG11 - II osa
Rahvusvahelised suhted
Politoloogia
Maailma usundid

JG12 - III osa
Suhtlemispsühholoogia
Globaliseeruv maailm
Inimene ja õigus

KAUNID KUNSTID**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe)
või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Eesti kunst ja disain
Fotograafia
Ruumidisain

JG12 - II osa
Joonestamine
Arhitektuur
Veebidisain

TEATRIKUNST**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Näitleja meisterlikkus
Teatrilugu
Lavakõne ja hääletreening

JG11 - II osa
Draama ja teater
Lavaline liikumine
Kõne ja väitlus
Praktikum (näidend)

JG12 - III osa
Praktikum (laulmine)

MEEDIA**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe)
või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Sissejuhatus meediasse
Meedia ja reklaamikunst
Avalik esinemine

JG11 - II osa
Kool meedias (kooliajaleht)
Etikett ja suhtlemine
Graafiline disain e-kursus
Projektiõpe

Valikmoodulite valimist koordineerivad õppenõustajad (kab 215 ja kab 216)

 

Valikmoodulid 2019/20. õa-l

MEDITSIIN JA KEEMIA*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Ida-Viru Keskhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus

JG10
Esmaabi
Inimese anatoomia ja füsioloogia

JG11
Meditsiin I-II
Isiksuse areng

JG12
Praktiline keemia I ja II
Meditsiin III
Farmaatsia

SISEJULGEOLEK*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Viru Vangla

JG10
Päästeõpe
Esmaabi

JG11
Politsei I-II
Politseiõppe laager
Päästeõppe laager

JG12
Vanglaõpe
Toll
Enesekaitse praktiline kursus

TÄPPISTEADUSED**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
Viru Keemia Grupp
Eastman Specialties
Eesti Energia

JG10 - I osa
Robootika
Küberkaitse I
Programmeerimine

JG11 - II osa
E-äri ja digiteenused
STEM I-II
Graafilise disaini e-kursus

JG12 - III osa
Veebirakendused
Äpid
Multimeedia

SOTSIAALTEADUSED**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Euroopa Liit
Kõne ja väitlus

JG11 - II osa
Rahvusvahelised suhted
Politoloogia
Maailma usundid

JG12 - III osa
Suhtlemispsühholoogia
Globaliseeruv maailm
Inimene ja õigus

KAUNID KUNSTID**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe)
või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Eesti kunst ja disain
Fotograafia
Ruumidisain

JG12 - II osa
Joonestamine
Arhitektuur
Veebidisain

TEATRIKUNST**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Näitleja meisterlikkus
Teatrilugu
Lavakõne ja hääletreening

JG11 - II osa
Draama ja teater
Lavaline liikumine
Kõne ja väitlus
Praktikum (näidend)

JG12 - III osa
Praktikum (laulmine)

MEEDIA**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe)
või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Sissejuhatus meediasse
Meedia ja reklaamikunst
Avalik esinemine

JG11 - II osa
Kool meedias (kooliajaleht)
Etikett ja suhtlemine
Graafiline disain e-kursus
Projektiõpe

Valikmoodulite valimist koordineerivad õppenõustajad (kab 215 ja kab 216)

Valikmoodulid 2020/21. õa-l   Jaotus

MEDITSIIN JA KEEMIA*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Ida-Viru Keskhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus

Õppemoodul on loodud õpilasele, kellel on sügav huvi meditsiini ja
tervishoiu vastu ning kes soovib süvendada oma teadmisi selles
valdkonnas.
Kursusel antakse ülevaade kaasaegsetest meditsiinierialadest,
õpitakse esmaabi, inimese anatoomiat ja füsioloogiat ning laboris
viiakse läbi nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid keemilisi analüüse.
Moodul toimub koostöös tervishoiuasutustega ning tänu sellele
saad kogeda, kuidas PÄRISELT meditsiinitöötajad toimetavad.

Kursused:

Esmaabi
Inimese anatoomia ja füsioloogia
Meditsiin
Isiksuse areng
Farmaatsia
Kohtumeditsiin
Kriminalistika
Keemia
Soome või ladina keel

2020/21
JG10

Meditsiin I
Esmaabi
Inimese anatoomia ja füsioloogia

SISEJULGEOLEK*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Viru Vangla

Valikmoodul annab põhjaliku ülevaate vastava valdkonna
seadusandlusest, turvalisusest, vabatahtlike tööst, küberkaitsest
ning piiripunktides toimuvast. Lisaks õpitakse selgeks enesekaitse
baas- ja liikumisvõtted ning omandatakse abipäästja oskused.
Välilaagrites on võimalik tunnis õpitud teoreetilisi teadmisi ja oskusi
praktiliselt läbi proovida, seda nii üksi kui ka meeskonnatööna.

Kursused:

Päästeõpe
Päästeõppe laager
Politsei ja piirivalve
Politsei ja piirivalve laager
Vanglaõpe
Toll
Enesekaitse
Esmaabi

2020/21
JG10

Päästeõpe
Päästeõppe laager
Esmaabi

Loodusteaduste ja tehnoloogia moodul (LTT)**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
Viru Keemia Grupp
Eastman Specialties
Eesti Energia

Loodusteaduste ja tehnoloogia moodul annab võimaluse
süvendada oma teadmisi nimetatud valdkonnas ning saada
rohkem informatsiooni teadmiste ja oskuste rakendusvõimaluste kohta.

Kursused:

Geoinformaatika
Maavarad ja mäemajandus
Praktiline keemia
Praktiline bioloogia
STEM
Jäätmetöötlus ja taaskasutus
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Astronoomia
Globaliseeruv maailm
Projektijuhtimine

2020/21
JG10

Globaliseeruv maailm
Astroonoomia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
 

Infotehnoloogia**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on sobilik õpilasele, kes on huvitatud digimaailmas
toimuvast ning soovib saada ülevaadet erinevatest
infotehnoloogiaga seotud valdkondadest. Valikmoodul annab
lisaks programmeerimisele ning veebilehtede ja rakenduste
loomisele võimaluse tutvuda nii küberkaitse kui ka robotitega.

Kursused:

Sissejuhatus infotehnoloogiasse
Robootika
Küberkaitse
Programmeerimine
Veebilehtede ja rakenduste loomine
Multimeedia
Arvutiriistvara
Heli- ja valgustehnika
3D modelleerimine
Elektroonika

2020/21
JG10

Sissejuhatus infotehnoloogiasse
Küberkaitse
Programmeerimine

Sotsiaalteadused ja õpetajaharidus**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on loodud õpilasele, kes tunneb huvi enda ümber
toimuvate ühiskonnaprotsesside ja õpetajaameti vastu. 
Õppemoodulis keskendutakse rahvusvahelistele suhetele,
politoloogiale, avalikule esinemisele ning õpitakse lähemalt
tundma erinevaid õppemeetodeid ja -strateegiaid.
Lisaks praktiseeritakse mentorlust ja süvenetakse inimpsühholoogiasse.

Kursused:

Kõne ja väitlus
Maailma usundid
Rahvusvahelised suhted
Politoloogia
Inimene ja õigus
Avalik esinemine
Filosoofia
Ida-Viru kultuurilugu
Psühholoogia
Õppemeetodid ja -strateegiad
Mentorluspraktika
Haridusinnovatsioon
Juhtimine ja eestvedamine
Õpetaja kui juht

2020/21
JG10

Kõne ja väitlus
Õppemeetodid ja -strateegiad
Avalik esinemine

Kaunid kunstid ja teater**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
TÜ VKA

Moodulis õpitakse nüüdisaegse kunsti eri valdkondi ning
kunstiloome võimalusi. Lisaks vaadeldakse lähemalt teatrikunsti
ning sellega seonduvaid oskusi.

Kursused:

Heli- ja videotöötlus
Heli- ja valgustehnika
Arhitektuur
Disain
Moedisain
Eesti disain ja kunst
Joonestamine
Graafiline disain
Fotograafia
Teatrilugu
Lavaline liikumine
Näitleja meisterlikkus
Lavakõne ja hääletreening
Projektijuhtimine

2020/21
JG10

Ida-Viru kultuurilugu
Eesti kunst ja disain
Teatrilugu

Filmiõpe
Sissejuhatus filmikunsti
Filmilugu I ja II

Sport ja liikumine**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on õpilasele, kes soovib süvendada oma teadmisi
ja oskusi kehakultuuri valdkonnas ning arendada oma
kehalisi võimeid. Õpingute jooksul on võimalus õppida
spordifüsioloogiat, tutvuda spordimeditsiini, -psühholoogia
ja -ajalooga ning saada väga hea ülevaade erinevatest
treeningute tüüpidest.

Kursused

Spordialad I-III
Sportliku treeningu ja spordifüsioloogia põhitõed
Spordimeditsiin, -psühholoogia ja -ajalugu
Kohtunikukoolitus ja spordiürituste korraldamine
Jõutreening
Rühmatreeningud ja tantsuline liikumine 

2020/21
JG10

Spordialad I
Kohtunikukoolitus ja -spordiürituste korraldamine
Sportliku treeningu ja spordifüsioloogia põhitõed

Turism ja meedia**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Mooduli jooksul läbitud õppeained annavad õpilasele
praktilisi oskusi julge avaliku esinemise valdkonnas.
Mooduli jooksul pööratakse tähelepanu nii turundusele,
turismikorraldusele kui ka tänapäevastele infokanalitele ning reklaamikunstile.

Kursused:

Avalik esinemine
Sissejuhatus meediasse
Giidindus
Turundus
Turismikorraldus
Ida-Virumaa turism
Etikett ja suhtlemine
Veebidisain
Projektijuhtimine
Majanduse alused ja ettevõtlus
Tänapäeva infokanalid
Meedia ja reklaamikunst

2020/21
JG10

Avalik esinemine
Sissejuhatus meediasse
Etikett ja suhtlemine