Õppetöö

Uue õppuri meelespea


1. Õppetundide ajad

Koolimaja on avatud õppeperioodil kell E-N 07:50-19:00; R 07:50-18:00.
Koolivaheaegadel vastavalt teavitusele kodulehel ja Stuudiumis.

Õpilased, kes ootavad peale tunde huviringi/trenni algust või bussi, saavad seda teha koolis.
Koolis toimuvate huviringide kohta loe SIIT

1. tund 08:45 - 09:55
2. tund 10:05 - 11:15
3. tund 11:25 - 12:35
lõuna 55 min
4. tund 13:30 - 14:40
5. tund 14:50 - 16:00

2. Tunniplaan

Tunniplaan ja õpetajate konsultatsiooniajad on leitav SIIT.


3. Vajalikud õppevahendid ja kohustuslik kirjandus

Õpetajad on koostanud vajalike õppevahendite loetelu ning kirjanduse kursuste soovitusliku (v kohustusliku) kirjanduse nimekirja, mis on leitav SIIT 
NB! Nimekiri on täiendamisel!

Õppetööks vajalikud õpikud väljastab aineõpetaja kursuse 1. ainetunnil.


4. Õpilaspilet

Vastuvõetud õpilase vanem esitab kooli vastuvõtu taotluse ARNOs, taotlusele lisab õpilase dokumendifoto (portreefoto) e-õpilaspileti jaoks.

 

5. Stuudium

NB! Uutele õpilastele loome juurdepääsu Stuudiumisse augusti viimastel päevadel!

Stuudiumisse pääsed SIIT

Kui õpilane Stuudiumisse ei pääse, palume pöörduda oma lennujuhendaja poole.

Lapsevanema konto taotlemine: https://johvig.ope.ee/konto?lang=et 

 

6. Mentorite / lennujuhendajate kontaktid

Lennujuhendaja on õpilasele ja lapsevanemale info vahendaja ja esmane kontakt kooliga.  
Lennujuhendaja jälgib õpilase arengut ja edasijõudmist ning on õpingute ajal õpilasele tugiisikuks.

Lennujuhendajad 2019/20. õa-l
JG10 Kadri Keerme kadri.keerme@johvig.ee
tel 392 9719
kab 119
JG11 Leili Metsatalu leili.metsatalu@johvig.ee
tel 392 9717
kab 119
JG12 Maria Derbneva maria.derbneva@johvig.ee
tel 392 9716
kab 216

Juhtivmentor ja mentor on õpilasele ja lapsevanemale info vahendaja ja esmane kontakt kooliga.  
Mentor jälgib õpilase arengut ja edasijõudmist ning on õpingute ajal õpilasele tugiisikuks.

Mentorid 2020/21. õa-l
JG10 juhtivmentor /nimi/ e-post
tel
kab
  mentorid:      
  klass
/täiendamisel/
/nimi/ e-post  
Lennujuhendajad 2020/21. õa-l
JG11 Kadri Keerme kadri.keerme@johvig.ee
tel 392 9719
kab 119
JG12 Leili Metsatalu leili.metsatalu@johvig.ee
tel 392 9717
kab 119


7. Õppenõustajad

Ave Pae, ave.pae@johvig.ee, tel 397 1777, kab 215
Maria Derbneva, maria.derbneva@johvig.ee, tel 392 9716, kab 216

Loe nõustamisest täpsemalt SIIT.


8. Transpordi- ja majutushüvitis

Loe täpsemalt SIIT

Õppeaasta keskel kooli vastuvõetud õpilased saavad avalduse esitada koos kandideerimisdokumentidega.

 

9. Kooliõde

Jõhvi Gümnaasiumile osutab kooliõe teenust Corrigo OÜ.
Kooliõde: Tamara Loginova
E-R 8-16, tel 339 5799, tamara.loginova@corrigo.ee
Kooliõe juurde suunab õpilase lennujuhendaja.
 

Õpilane toob õppima asudes tervisekaardi oma lennujuhendajale
(JG10-11 kab 119; JG12 kab 216).

 

10. Toitlustamine

Toitlustaja: Jõhvi Põhikooli söökla
Vaata menüüd kodulehe esilehelt või SIIT

 

11. Garderoob

Garderoob asub 1. korrusel, ala on jaotatud kolmeks:
JG10 garderoob, JG11 garderoob, JG12 garderoob.

Koolis on kohustuslik kanda vahetusjalanõusid.

 

12. Koolikapp

Õpilastel on võimalik kasutada 2. ja 3. korrusel asuvaid koolikappe õppematerjalide hoiustamiseks, kasutuslepingu saab küsida administraatorilt
(1. kor infolaud).

 

13. Koolivaheajad

2019/20. õa:
1) sügisvaheaeg 21.-27.10.2019;
2) talvevaheaeg 23.12.2019-05.01.2020;
3) talvevaheaeg 24.02.-01.03.2020;
4) kevadvaheaeg (v.a. 12. klass) 20.-26.04.2020;
5) suvevaheaeg (v.a. 12. klass) 10.06.-31.08.2020.

2020/21. õa:
1) sügisvaheaeg 19.-25.10.2020
2) talvevaheaeg 23.12.2020-10.01.2021
3) talvevaheaeg 22.-28.02.2021
4) kevadvaheaeg (v.a 12. klass) 19.-25.04.2021 
5) suvevaheaeg (v.a 12. klass) 14.06.-31.08.2021

 

14. Õppeperioodid

2019/20. õa:

I trimester: 1. september 2019 – 22. november 2019
II trimester: 25. november 2019 – 21. veebruar 2020
III trimester: 2. märts 2020 – 5. juuni 2020

2020/21. õa

I periood: 
II periood: 
III periood:
IV periood: 
V periood: 

 

15. Kooliparklas parkimine

Õpilane, kes käib koolis oma autoga ja soovib õppetöö perioodil parkida kooliparklas, peab taotlema parkimisluba.
Parkimisloa väljastab juhiabi (kab 113).

 

16. Pildi/videomaterjalide ning õpilaste saavutuste avaldamisest

Tutvu reeglitega SIIN

 

1. Õppetundide ajad

Koolimaja on avatud õppeperioodil kell E-N 07:50-19:00; R 07:50-18:00.
Koolivaheaegadel vastavalt teavitusele kodulehel ja Stuudiumis.

Õpilased, kes ootavad peale tunde huviringi/trenni algust või bussi, saavad seda teha koolis.
Koolis toimuvate huviringide kohta loe SIIT

2. Tunniplaan

Tunniplaan ja õpetajate konsultatsiooniajad on leitav SIIT.


3. Vajalikud õppevahendid ja kohustuslik kirjandus

Õpetajad on koostanud vajalike õppevahendite loetelu ning kirjanduse kursuste soovitusliku (v kohustusliku) kirjanduse nimekirja, mis on leitav SIIT 
NB! Nimekiri on täiendamisel!

Õppetööks vajalikud õpikud väljastab aineõpetaja kursuse 1. ainetunnil.


4. Õpilaspilet

Vastuvõetud õpilase vanem esitab kooli vastuvõtu taotluse ARNOs, taotlusele lisab õpilase dokumendifoto (portreefoto) e-õpilaspileti jaoks.

 

5. Stuudium

NB! Uutele õpilastele loome juurdepääsu Stuudiumisse augusti viimastel päevadel!

Stuudiumisse pääsed SIIT

Kui õpilane Stuudiumisse ei pääse, palume pöörduda oma lennujuhendaja poole.

Lapsevanema konto taotlemine: https://johvig.ope.ee/konto?lang=et 

 

6. Mentorite / lennujuhendajate kontaktid

Lennujuhendaja on õpilasele ja lapsevanemale info vahendaja ja esmane kontakt kooliga.  
Lennujuhendaja jälgib õpilase arengut ja edasijõudmist ning on õpingute ajal õpilasele tugiisikuks.

Lennujuhendajad 2019/20. õa-l
JG10 Kadri Keerme kadri.keerme@johvig.ee
tel 392 9719
kab 119
JG11 Leili Metsatalu leili.metsatalu@johvig.ee
tel 392 9717
kab 119
JG12 Maria Derbneva maria.derbneva@johvig.ee
tel 392 9716
kab 216

Juhtivmentor ja mentor on õpilasele ja lapsevanemale info vahendaja ja esmane kontakt kooliga.  
Mentor jälgib õpilase arengut ja edasijõudmist ning on õpingute ajal õpilasele tugiisikuks.

Mentorid 2020/21. õa-l
JG10 juhtivmentor /nimi/ e-post
tel
kab
  mentorid:      
  klass
/täiendamisel/
/nimi/ e-post  
Lennujuhendajad 2020/21. õa-l
JG11 Kadri Keerme kadri.keerme@johvig.ee
tel 392 9719
kab 119
JG12 Leili Metsatalu leili.metsatalu@johvig.ee
tel 392 9717
kab 119


7. Õppenõustajad

Ave Pae, ave.pae@johvig.ee, tel 397 1777, kab 215
Maria Derbneva, maria.derbneva@johvig.ee, tel 392 9716, kab 216

Loe nõustamisest täpsemalt SIIT.


8. Transpordi- ja majutushüvitis

Loe täpsemalt SIIT

Õppeaasta keskel kooli vastuvõetud õpilased saavad avalduse esitada koos kandideerimisdokumentidega.

 

9. Kooliõde

Jõhvi Gümnaasiumile osutab kooliõe teenust Corrigo OÜ.
Kooliõde: Tamara Loginova
E-R 8-16, tel 339 5799, tamara.loginova@corrigo.ee
Kooliõe juurde suunab õpilase lennujuhendaja.
 

Õpilane toob õppima asudes tervisekaardi oma lennujuhendajale
(JG10-11 kab 119; JG12 kab 216).

 

10. Toitlustamine

Toitlustaja: Jõhvi Põhikooli söökla
Vaata menüüd kodulehe esilehelt või SIIT

 

11. Garderoob

Garderoob asub 1. korrusel, ala on jaotatud kolmeks:
JG10 garderoob, JG11 garderoob, JG12 garderoob.

Koolis on kohustuslik kanda vahetusjalanõusid.

 

12. Koolikapp

Õpilastel on võimalik kasutada 2. ja 3. korrusel asuvaid koolikappe õppematerjalide hoiustamiseks, kasutuslepingu saab küsida administraatorilt
(1. kor infolaud).

 

13. Koolivaheajad

2019/20. õa:
1) sügisvaheaeg 21.-27.10.2019;
2) talvevaheaeg 23.12.2019-05.01.2020;
3) talvevaheaeg 24.02.-01.03.2020;
4) kevadvaheaeg (v.a. 12. klass) 20.-26.04.2020;
5) suvevaheaeg (v.a. 12. klass) 10.06.-31.08.2020.

2020/21. õa:
1) sügisvaheaeg 19.-25.10.2020
2) talvevaheaeg 23.12.2020-10.01.2021
3) talvevaheaeg 22.-28.02.2021
4) kevadvaheaeg (v.a 12. klass) 19.-25.04.2021 
5) suvevaheaeg (v.a 12. klass) 14.06.-31.08.2021

 

14. Õppeperioodid

2019/20. õa:

I trimester: 1. september 2019 – 22. november 2019
II trimester: 25. november 2019 – 21. veebruar 2020
III trimester: 2. märts 2020 – 5. juuni 2020

2020/21. õa

I periood: 
II periood: 
III periood:
IV periood: 
V periood: 

 

15. Kooliparklas parkimine

Õpilane, kes käib koolis oma autoga ja soovib õppetöö perioodil parkida kooliparklas, peab taotlema parkimisluba.
Parkimisloa väljastab juhiabi (kab 113).

 

16. Pildi/videomaterjalide ning õpilaste saavutuste avaldamisest

Tutvu reeglitega SIIN

 

1. tund 08:45 - 09:55
2. tund 10:05 - 11:15
3. tund 11:25 - 12:35
lõuna 55 min
4. tund 13:30 - 14:40
5. tund 14:50 - 16:00