Vastuvõtt 2024/25: Virumaa riigigümnaasiumide ühiskatsed 2024

Loomise kuupäev 05.02.2024

Virumaa riigigümnaasiumid korraldavad ühised sisseastumiskatsed, koostöökokkuleppe allkirjastamine toimub 05.02.2024 kell 12.30 Narva Eesti Gümnaasiumis.

Seitse Virumaa riigigümnaasiumit - Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Narva Gümnaasium, Rakvere Riigigümnaasium, Sillamäe Gümnaasium ja Kiviõli 1. Keskkool, korraldavad 2024. aastal ühised sisseastumiskatsed 10. klassidesse sisseastujatele.

Ühiskatsed Virumaa riigigümnaasiumidesse hoiavad kokku õpilaste aega ning kahandavad liigset pinget, andes õpilaskandidaatidele võimaluse ühe katse sooritamisega kandideerida korraga kuni seitsmesse riigigümnaasiumisse, määrates eelnevalt ise oma kooli valiku(te) eelistuse.
Samuti on riigigümnaasiumite vaheline võrgustikusisene koostöö väärtuseks, mida peavad oluliseks kõik koostööd tegevad koolid selleks, et kvaliteetne gümnaasiumiharidus käiks ühte sammu kaasaja maailma väljakutsetega, milleks koolid noori ette valmistavad. 

Sisseastumiskatseteks registreerumine kestab 11. märtsist 7. aprillini 2024 sisseastumine.ee keskkonnas. Kirjalikud testid toimuvad 20. aprillil 2024 õpilaskandidaadi poolt valitud esimese eelistuse koolis elektroonses eksamite sooritamise keskkonnas (EIS). Pärast positiivselt sooritatud kirjalikku testi kutsutakse õpilaskandidaadid koolidesse vestlusele ning pingeridade alusel komplekteeritakse gümnaasiumid õpilastega. Positiivsete tulemustega testi sooritanud õpilastel on soovi korral võimalus osaleda vestlustel ka teise või kolmanda eelistusena valitud koolides ning seejärel iseseisvalt teha oma lõplik koolivalik.

Sisseastujate teadmisi testitakse põhikooli õppekava baasil eesti keeles verbaalses ja loogilis-matemaatilises mõtlemises ning lõimitud loodusteadustes. 

Sisseastumise ajakava:
https://johvig.ee/vastuvott/vastuvotu-ajakavalink opens on new page

 

 

Viimati muudetud 06.02.2024.