Terviseameti juhised

Loomise kuupäev 12.03.2020

HTM ja Terviseamet on edastanud koolidele juhised, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut.

Palume lisainfot lugeda: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviiruslink opens on new page

Jõhvi Gümnaasiumi lähtub Terviseameti juhistest ning palub õpilastel, kes on naasnud reisidelt või on olnud lähikontaktis võimaliku nakatunuga, sellest oma lennujuhendajat teavitada, kooli mitte tulla ning jääda 14 päevaks koju tervist jälgima. Palaviku, köha või hingamisraskuste tekkimise korral tuleb kontakteeruda telefoni teel koheselt arstiga.
Lisainfo Stuudiumis.

Kuna levimas on ka muid viirushaiguseid, paneme südamele, et enda ja teiste tervise kaitsmiseks ning suuremate haiguspuhangute ennetamiseks koolis, tuleb haigestunul jääda koju!


Õpilastele ja lapsevanematele edastasime Stuudiumis tegevusplaanid ning kinnitame, et oleme vajadusel valmis üle minema distantsõppele.
Jälgige infot Stuudiumist!

Viimati muudetud 12.03.2020.