Teadlaste Öö: Jõulueri 2023

Loomise kuupäev 03.01.2024

Selle aasta Teadlaste Öö Jõulueris, mis toimus 11.-15. detsembrini, suunasime pilgud olulisele teemale – toidujäätmed ja toidukadu.

Ürituse programm algas filmi “Homme saabub paradiis” ühisvaatamisega. Filmile järgnes arutelu, mis keskendus toidu raiskamisega seotud probleemidele, näiteks toidu tootmisele kuluvate ressursside kasutamisele. Käsitleti ka toidu ära viskamist ja terminite “parim enne” ning “kõlblik kuni”  erinevusi. Osalejad said jagada mõtteid ning laiendada silmaringi toiduga seotud väljakutsetest. Filmi vaatamist ja arutelu modereeris Evelin Piirsalu Stockolmi Keskkonna Instituudist, kes on aastaid viinud Eestis läbi koolitusi “Kokkame koos”, et õpetada nii õpilastele kui ka koolikokkadele toiduaineid väärtustamist.

Sellele järgnes ühiskokkamise töötuba, kus osalejad õppisid kasutama olemasolevaid toidujääke ja tegema paremaid valikuid igapäevaelus, pöörates erilist tähelepanu keskkonnasõbralikkusele. Praktilised kogemused julgustasid õpilasi mõtlema säästlikuma tuleviku suunas, kus toiduressursside kasutamine on teadlikum ja vastutustundlikum.

Nädala jooksul toimusid erinevad tegevused loodusainete tundides, kus rõhuasetus oli praktilistel tegevusel. 12.b klassi õpilased valmistasid karamellkomme. Tegevuse eesmärk oli uurida suhkru karamellisatsiooni, mille tulemusena valmisid kommid, mis näitasid, kuidas teadus saab olla maitsva loomingu osa. 12ndate klasside õpilased valmistasid lindudele toiduks rasvapalle, kus kasutati nii uut kui taaskasutatud searasva, et seemnemassi koos hoida.  Söögipallid riputati kooli lähedale, et tõsta lindude mitmekesisust kooli ümbruses.

Psühholoogi ja keskkonnaaktivisti Liisa Aaviku rohemüksamise ja toidu ringmajanduse silmi avavas töötoas said õpilased hoogsalt kaasa mõelda, kuidas üksikisiku tasandil saaks vältida toidu raiskamist ja jäätmeteket.

Teadlaste Öö Jõulueri 2023 oli mitte ainult hariv, vaid ka inspireeriv sündmus. See tõi kokku teaduse, loomingulisuse ja jätkusuutlikkuse, andes osalejatele võimaluse mõista, kuidas igapäevased valikud saavad aidata kaasa keskkonnasõbralikumale ja teadlikumale tulevikule.

 

Pühade pidustused on hea aeg mõelda, kuidas toit meie lauale saab ning mis juhtub söömata jäänud toiduga. Tarbime mõistlikult ja teeme jätkusuutlike valikuid. 


Monika Ojarand
geograafiaõpetaja


Foto: Pille Ers

Viimati muudetud 03.01.2024.