Tänusõnad suvepraktikal osalenud õpilasele

Loomise kuupäev 23.09.2021

Sel suvel osales Viru Vanglas kolmenädalasel praktikal meie JG11 õpilane Markus Rolitš.

Viru Vangla väljaõppe peaspetsialist Mark Dorošenko sõnul töötas Markus kantseleis, personaliosakonnas ja vangistuse täideviimise üksuses. Markuse tööülesandeks oli näiteks kinnipeetavate pöördumiste arhiveerimine ja toimikute korrastamine ning muu kontoritöö, mis ei nõua eriteadmisi. Juhendajad jäid õpilase töötulemustega rahule. Õpilane jäi silma oma julguse ja põhjalikkusega, kui midagi jäi arusaamatuks, siis ta julges alati üle küsida, et tööülesanne korrektselt täita. Markus oli iseseisev ega vajanud pidevat juhendamist.

Markus kirjeldas praktikal viibimist järgnevalt: "Kolm nädalat praktikat Viru Vanglas andsid mulle väga suure kogemuse ja tunnen, et peale seda on mu silmaring palju laiem. Tegin vanglas lihtsamaid töid ja samal ajal ka jälgisin, kuidas üldse toimub töökorraldus Viru Vanglas. Eriti meeldis, et sain osaleda ka sportlikul kergejõustiku üritusel, kus sain ennast proovile panna koos teiste Viru Vangla ametnikega. Kokkuvõttes mulle väga meeldis see praktika ja ma loodan, et varsti me kohtume nendega taas."

Loodetavasti on ka järgmistel aastatel õpilastel huvi sooritada taoline praktika.

Tänusõnad edastas nii õpilasele kui ka koolile Viru Vangla väljaõppe peaspetsialist Mark Dorošenko.

Viimati muudetud 23.09.2021.