Riskikäitumiskoolitus "Selge pilt...!?"

Loomise kuupäev 10.10.2023

9. oktoobril 2023 toimus Jõhvi Gümnaasiumis koostöös Maanteeametiga kõikidele JG12 õpilastele Maanteeameti riskikäitumiskoolitus ,,SELGE PILT…!?“.

Koolituse raames käsitleti järgmisi teemasid: alkoholi mõju ja promilli kujunemine/alanemine, kiirusest tulenev oht ja selle hindamine, grupidünaamika ja igaühe võimalused ohutuse tagamisel. 

Koolituse eesmärk oli toetada riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimist neljandas kooliastmes. Lisaks aidata kaasa Eesti liiklusohutuse programmi (LOP) 2016-2025 täitmisele.

Täname südamest koolitajaid, Gunnar Meinhardi, Marek Rüütlit ning Politsei- ja Piirivalveametit sisukate ja mõtlema panevate ettekannete eest!


Julija Kovaltšuk
õppejuht

Viimati muudetud 10.10.2023.