Osalesime maapõuenädala avaüritusel Viimsi Gümnaasiumis

Loomise kuupäev 15.05.2019

9. -17. maini toimus Eesti esimene maapõuenädal, mis on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga selleks, et tutvustada maavaradega seotud teemasid ja populariseerida geoloogiaga seotud elukutseid.

Nädala avaüritus toimus Viimsi Gümnaasiumis, kus osalesid õpilased Jõhvi Gümnaasiumi 10.c ja 10.a klassist. Üritust juhtis ajakirjanik ja saatejuht Urmas Vaino, kes küsis algatuseks kohalviibijatelt, kas absoluutses vaesuses elavate inimeste arv on viimase 50 aastaga kaks korda kasvanud, jäänud samaks või kaks korda vähenenud. Enamik kuulajatest pakkus, et vaesuses olevate inimeste hulk on suurenenud, mis ei vastanud tõele. Vaino tõi välja, et tegelikult on nende inimeste hulk vähenenud ning kuna teema puudutab tugevalt inimeste emotsioone, siis on võimalik, et nii meediast kui muudest allikatest on jäänud mulje, et vaesuse hulk on suurenenud. Paralleele tõmbas ta ka geoloogia ja maavarade kasutamisega. Inimeste hoiak teema suhtes on pigem emotsionaalne ning negatiivne. See, et ühiskonnas käsitletaks maapõue teemasid lähtudes faktidest, mitte arvamustest, on nädala peamine eesmärk.

Ürituse alguses pidas sissejuhatava loengu tulevikumaardlatest Eesti Geoloogiateenistuse juht Alvar Soesoo. Järgnes maapõuenädala ametlik avamine, kus said sõna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo ja teised valdkonnaga seotud inimesed. Autasustati maateaduste olümpiaadi võitjaid ning seejärel suunati õpilased töötubadesse, mille viisid läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi esindajad.

Töötoad olid õpilaste jaoks huvitavad ning väljakutset pakkuvad. Hüdrobioloogia töötoas uuriti erosiooni toimemehhanisme. „Küpsise kaevandamise“ töötoas mõõdeti ja arvutati välja „kulla ja hõbeda“ ehk šokolaadi ja mandlite osakaal küpsistes ning kas neid oleks sellise kontsentratsiooni juures kasumlik kaevandada. Ringmajanduse töötoas uuriti nutitelefoni koostise päritolu ja taaskasutuse võimalusi.

Õpetajatel oli samal ajal võimalus osaleda „Geoloogia – eraldi õppeaine õppekavasse“ teemalisel arutelul, mida juhtis Urmas Vaino ja kus osalesid ülikoolide, ministeeriumite, õpetajate ja kohalike omavalitsuste esindajad. Maapõuenädala avamist ja toimunud arutelu on võimalik järele vaadata järgnevalt lingilt: https://eestigeoloog.ee/…/maapouenadala-avauritus-viimsi-gu…link opens on new page

Kokkuvõtteks mõned muljed üritusest:
Kaur, Kris ja Simo: “Oli väga põnev päev. Saime teada, mida kõike võib leida Eesti maapõuest ja mis täpselt on maavarad.

Lennujuhendaja Leili: “Päev oli väga huvitav ja silmaringi avardav. Käsitleti aktuaalseid teemasid. Selleks, et kõigile jätkuks piisavalt toitu ja ressursse tuleb majandada targalt. Meeldis, et noored, kes üritusel osalesid olid motiveeritud, huvitusid teemast ja andsid toimunule positiivse tagasiside.“

Õpilasi saatsid JG10 lennujuhendaja Leili, geograafiaõpetaja Ene ja bioloogiaõpetaja Liina.


Liina Kollo
bioloogiaõpetaja

Foto autor Liina Kollo

Viimati muudetud 15.05.2019.