Õpetajad täiendamas oma teadmisi

Loomise kuupäev 27.02.2020

Koolivaheajal oli nii meie kui ka Valga Gümnaasiumi õpetajatel võimalus oma teadmisi ja oskusi täiendada seoses infoturbega. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse infoturbe spetsialisti Kersti Terase ettekandest selgus, et infoturve on kõigi andmetega soetud varade kaitsmine loata juurdepääsu, kasutamise, avaldamise, muutmise või hävitamise eest. Esineja andis väga häid praktilisi soovitusi, kuidas lihtsate meetoditega oma arvutis või telefonis olevat infot kaitsta, mismoodi valida endale turvaline parool ja kuidas kontrollida nii parooli tugevust kui ka näiteks kirjaga saabunud faile ja veebilinke enne nende avamist. Ühtlasi julgustas esineja „kahtlaste“ kirjade jmt probleemide korral pöörduma koolis töötava it-spetsialisti poole.

 

Õpetaja Airika Andruse juhendamisel läbisid õpetajad praktilise lühikoolituse, kuidas toetada ja aidata õpilast kirjalike tööde korrektsel vormistamisel.

 

Foto autor Kristelle Kaarmaa

Kristelle Kaarmaa

õppejuht ja keemiaõpetaja

Viimati muudetud 27.02.2020.