Kuidas loodus meid emotsionaalselt mõjutab?

Loomise kuupäev 13.06.2022

Jõhvi Gümnaasiumi valikkursuse nädalal võttis 41 õpilast osa kursusest „Loodus meie ümber“. Valikkursuse nädala raames toimus kolm paralleelset töötuba: Herbaariumite ning putukakogu valmistamine ja linnusöögi peenarde meisterdamine. Valikkursuse tegemisi saab näha nii kooli seintel kui ka üleval terrassil.

Kuid õpilased tegid veel midagi, millest nad polnud teadlikud – muutsid oma emotsionaalset seisundit looduses viibides ja loodust tundma õppides. Selle mõõtmiseks koostasid õpilased kursuse alguses piltmõistekaardi oma valitud töötoa kohta ning täitsid kursuse lõpus sama piltmõistekaarti kirjutades sinna oma emotsioonid.

Mida siis piltmõistekaartidest välja lugeda saab? Enamikel muutusid emotsioonid kursuse jooksul positiivsemaks. Juhuu! Näiteks hirm muutus julguseks, teadmatus muutus huviks, neutraalsus muutus rõõmuks.

Oli ka õpilasi, kelle emotsioonid jäid samaks või muutusid negatiivseks. Seda eelkõige putukatega töötamisel. Tõesti putukad võivad tekitada hirmu ja ärevust, eriti kui pisike põrnikas järsku käes põrisema hakkab. Samuti tekitas igavust taimede määramine ning hirmu katusel elektrisaega töötamine.

Katsega tõdesime jälle kord, et loodus aitab kaasa inimese heaolutundele ning looduses liikudes on inimene heade emotsioonidega üle küllatud.

 

Tekst ja fotod Riina Vaht
Valikkursuse "Loodusest meie ümber" õpetaja

 

 

 

Viimati muudetud 13.06.2022.