Kirjutasime e-etteütlust

Loomise kuupäev 15.03.2019

10.a kirjutas 14. märtsil emakeelepäeval eesti keele tunnis Vikerraadio e-etteütlust.

Tänavuse teksti õige kirjapilt on teada, aktsepteeriti ka paralleelvõimalusi.

Aitäh, kaasmaalane, et pärast mitmendat-setmendat korda "Tõe ja õiguse" vaatamist ärksalt e-etteütlust kirjutad, tähistamaks riigikeele ning laulupeo juubelit!

Laulu- ja tantsupeole soovivad kõik, olgu nad nii-öelda euroaastal sündinud kooliuusikud, kes lauluväljakul veel hästi ei orienteeru, või Välis-Eesti tantsurühmad, kes Kalevi keskstaadionil "Tuljakut" esitades ühekorraga kodumaaigatsust ja jällenägemise rõõmu tunnevad.
Kas üle-eestiline juubelipidu "Minu arm" kuulub rahvusringhäälingu enim vaadatud saadete hulka, on heinakuu alguseni teadmata.

"Laula ja hõiska!" hüüab debütant dirigendipuldis, kui gustavernesaksalikku segakoorilaulu juhatab ja enamik lauljaid vaid ümiseb, pilgud laulutaadi mälestussambal.


Paralleelvõimalused:
Esimese lause lõpus võib olla nii punkt kui ka hüüumärk.
Sõna "tähistamaks" ees ei ole koma kohustuslik.

euroaasta / euro aasta
Välis-Eesti / väliseesti
lauluväljakul / Lauluväljakul
"Tuljakut" / tuljakut
kodumaaigatsust / kodumaa igatsust
jällenägemise / jälle nägemise
Kalevi / "Kalevi"
üle-eestiline / üleeestiline
"Minu arm" / Minu Arm
enim vaadatud / enimvaadatud
gustavernesaksalikku / gustav-ernesaksalikku
segakoorilaulu / segakoori laulu
laulutaadi / Laulutaadi

Eesti keele õpetaja Dea Proode

Foto: Allan Vool

Viimati muudetud 15.03.2019.