Kirjanikud lugejatel külas

Loomise kuupäev 07.11.2019

5. novembril käis 12.a klass kirjandustunni raames Jõhvi Keskraamatukogus toimuval kirjanike tuuril. Tuuri vältel külastavad Peep Ehasalu, Tiia Kriisa, Aarne Puu ja Häniläne üle Eesti erinevaid raamatukogusid ja tutvustavad oma loomingut.

Üritust mitmekesistas muusikaliste etteastetega Kiviõlist pärit Mirtel Põdra, kes on konkursi “Annetekoda 2019” võitja.

 

Enda tutvustamist alustas Mariina Paesalu oma pseudonüümi Häniläne selgitamisega. Luuletaja luges publikule ette mõned oma luuletused, mis olid kirjutatud võro keeles. Enne iga luuletuse ettelugemist rääkis Mariina lühidalt, miks ta just sellise luuletuse kirjutas. Samuti rääkis Mariina oma seosest Jõhvi Gümnaasiumiga. 

Järgmisena rääkis oma teostest Poolas elav Aarne Puu. Ta luges luuletusi nii eesti kui ka poola keeles, rääkis nende sisust veidi lähemalt ning põhjendas, miks ta luuletused on nii lühikesed.

Kolmandana tutvustas ennast Tiia Kriisa. Ta alustas oma esinemist mõttega ”Inimene kõnnib mööda maailma ning otsib taga oma elu, mida ta kunagi ei leia". Lisaks sellele meenutas ta oma õpinguid Moskvas, kuidas ta kasvatas oma lapsi ning hoidis lapselapsi. Nagu ta ütles, on ta naine, kes teeb kõike - mängib, räägib, armastab. 

Viimasena astus publiku ette Peep Ehasalu, kes rääkis oma varasematest töökohtadest ning lühidalt mainis, millega ta hetkel tegeleb. Peale selle jagas Peep Ehasalu kuulajatega lugu, mis tõukas teda kirjutama. Kõik sai alguse tema enda kirjanduse tundidest, mida ta õpetas. Nimelt leidis ta, et teisi tuntud kirjandusklassikuid kritiseerides on tal justkui kohustus tõestada, kuidas tuleks hästi kirjutada. Samuti väljendas Peep Ehasalu oma armastust muusika vastu ning kõneles sellele pühendatud romaanist "Roomaja".

 

Ürituse üldine meeleolu oli positiivne ja kohtumine noorte silmaringi laiendav!

 

Marika Brenkina, Anne-Maria Jazõkov
12.a klassi õpilased

 

Viimati muudetud 08.11.2019.