Keskkonnanädal oli pühendatud "Jäätmete" teemale

Loomise kuupäev 16.05.2023

3.-9. maini viidi koolis läbi keskkonnanädal. Seekordseks läbivaks teemaks oli “Jäätmed” ning eesmärgiks õppida, kuidas jäätmeid uuesti kasutada ning seeläbi nende keskkonnamõju vähendada.

☘️Signe Viilop moekoolist Moepööre rääkis moetööstuste riideprügist ning keskkonnasõbralikust rõivaste taaskasutusest ja nende parandamisest, mis järjest rohkem moodi läheb.

☘️ Õpetaja Riina juhendamisel õppisid kooli töötajad biolagunevate jäätmete kompostimist.

☘️ Keemia tundides analüüsiti toidupakendeid.

☘️Õpilased võtsid osa prügi sorteerimise võistlusest, sest taaskasutamiseks on oluline prügi õige sorteerimine.

☘️ Koguti 1300 kg vanapaberit, millest ümbertöötluse käigus saab teha uusi pabertooteid ning soojustus- ja isolatsioonimaterjale.

☘️ 10. ja 11. klassid koos mentoritega osalesid Teeme Ära! talgupäeval.

☘️ Tegeleti ka digitaalse prügiga tühjendades oma telefone ja arvuteid üleliigsest infost.

☘️ Lisaks said õpilased osa võtta keskkonnateemalisest viktoriinist.

☘️ Aktiivseid ja osavaid õpilasi autasustati.

 

Foto autor Kai Habakukk.

Viimati muudetud 27.06.2023.