Integreeritud eesti keele ja ajalootund

Loomise kuupäev 19.01.2021

9. detsembril 2020 õnnestus 11.d klassi õpilastel osaleda integreeritud tunnis, kus eesti keele ja ajaloo õpetajad lõimisid oma aineid. Eelmainitud tunni teemaks oli “Rahvuslik ärkamisaeg”, mis pakkus huvi nendele, kes soovisid Eesti ajaloost rohkem teada saada. Eesti keele õpetajad Jelena Jakovleva ja Ulvi Vilumets ning ajaloo õpetaja Leigi Molodõk andsid endast parima, et õppeprotsess oleks põnev ja kaasahaarav. Minu ja klassikaaslaste arvamuse kohaselt said nad sellega hästi hakkama.

Väga põnevaks osutus ülesanne, kus klass jaotati rühmadeks ja igale rühmale anti kindel teema, mille kohta pidi rühm esitluse tegema. Enda esitlust luues ja teiste osalejate esinemisi kuulates, saime teada palju uut tolle aja tuntumate isikute ja sündmuste kohta, mis laiendas märgatavalt meie silmaringi ja teadmisi.

See meetod on väga tõhus, eriti juhtudel, kui on vaja laiemast teemast üldisemat ettekujutust saada. Iga rühm keskendus täielikult oma presentatsiooni loomisele ja hilisem vastastikune esitlemine lõi väga põhjaliku pildi ärkamisaja sündmustest. 

Kuna infot tolle aja kohta on väga palju, siis pidi käsitletav teema kõikidele õpilastele rühmas huvitav olema, kuid suure klassi puhul on seda väga keeruline tagada, sest õpilane peab isiklikult õpitavast huvitatud olema, selleks et positiivset tulemust saavutada.

Kontrollisime tunnis omandatud teadmisi viktoriinis, mis toimus Kahootis. Selgus, et tulemused olid suurepärased, mis näitab omakorda, et tund oli väga asjalik ja eksperiment õnnestus. Tunni positiivne tulemus on suurepärane tõuge uute õpetamismeetodite rakendamiseks erinevate ainete tundides. Samuti näitas see eksperiment, et informatsiooni talletamine mällu on sellise õppeviisi puhul tunduvalt tõhusam.

Soovime tänada selle tunni korraldajaid ja õpilasi, kes võtsid asja südamega ning muutsid selle tunni harivaks, meeldejäävaks ja põnevaks kogemuseks!

Oleks väga tore, kui sellised tunnid korduksid regulaarselt.

 

Foto allikas: https://visittartu.com/lydia-koidula-and-johann-voldemar-jannsen-memori…

 

Jevgenia Amelina ja Andreas Sultseng

JG11 õpilased

 

Viimati muudetud 19.01.2021.