ERASMUS+ projekt: Code your future

Loomise kuupäev 23.09.2020

ERASMUS+ projekt
CODE YOUR FUTURE

 

Projekti rahastaja: ERASMUS+
Periood: 24 kuud / 01.09.2020-31.08.2022

Jõhvi Gümnaasium osaleb partnerkoolina ERASMUS+ projektis kuhu on kaasatud Hispaania (koordineeriv kool), Türgi, Leedu, Belgia, ja Eesti koolid. 

Projekti peamised eesmärgid on:

* Robotkodeerimise tegevuste integreerimine meie praegustesse õppekavadesse ja õpilaste õppetundides interaktiivsemaks muutmine.

* Osalejate võõrkeeleoskuse parandamine.

* Koolide võtmepädevuste arendamine, näiteks digitaalsed oskused, ettevõtlus, innovatsioon, loovus jne. IKT kasutamise kaudu.

* Meie õpetajate kutseoskuste parandamine.

* Meie õpilaste jõudmine kvaliteetsesse haridusse, mis on ka ET 2020 peamine eesmärk.

* Meie õpilaste ettevalmistamine tulevasteks töökohtadeks, mis on kujundatud vastavalt tehnoloogiaajastu vajadustele.

* Abi õpilastele, kes suhtuvad arvutuslikusse, analüütilisse, uurimispõhisesse mõtlemisse positiivselt, läbi STEAMi, Lego, robotkodeerimise tegevuste oma mängud, rakendused, robotid jne).

* Suurendades meie osalejate konkurentsivõimet vaenulikus majanduslikus õhkkonnas, integreerides robotkodeerimise tegevused õppe- ja õppetegevustesse.

* Oma projektitegevuste kaudu aidata kaasa EL-i riikides kasutatavate ühiste õppekavade loomisele ja rakendamisele.

* Pakkuda osalejatele visiooni olla aktiivne ELi kodanik, õppida ja töötada välismaal, saada maailmakodanikuks, luua suur maailmakultuur.

 

Projekti eesmärkide saavutamiseks on kavandatud veebikohtumised, erinevad tehnoloogia töötoad ja üritused, kus LTT kaudu saavad õpilased ja õpetajad koolitusi, et arendatakse robotkodeerimisega seotud oskusi ja olla nn “21. sajandi tuleviku arhitekt”. Pealegi on partnerite vahel võimalik jagada kultuure ja jagada häid tavasid.

Marianne Kama
Jõhvi Gümnaasiumi arendus- ja projektispetsialist

 

 

Viimati muudetud 23.09.2020.