Boccaccio novellist film

Loomise kuupäev 24.04.2019

Perioodi viimases kirjandustunnis otsustasime teha pressikonverentsi. Eelnevalt tuli lugeda läbi üks novell Giovanni Boccaccio „Dekameronist“. Seejärel vaatasime mõtete kogumiseks Paide õpilaste tehtud fotoromaani treilerit samast novellist.

Seejärel jaguneti 4-5-liikmelistesse gruppidesse, kes hakkasid arutama, kuidas seda novelli filmida. Tuli leida tegelaste osatäitjad õpilased samast klassist ning põhjendada, miks just nemad sobivad antud rolli. Samuti tuli selgitada, kus toimuvat filmitakse ning kuidas lahendatakse rasked stseenid, milline muusika mängib taustal.

Pärast arutelu toimus pressikonverents, kus iga grupp istus klassi ees pika laua taga ning andis ülejäänud kaasõpilastele pressikonverentsi, tutvustades oma filmi pealkirja, osalisi jm. Konverentsi publik, kes oli ühtlasi ka ajakirjanikuks, sai esitada täpsustavaid küsimusi.

Iga grupp lahendas filmimise erinevalt, oli väga tõsiseid, aga ka lõbusaid variante. Samuti olid erinevalt jaotatud filmimeeskonna rollid. Näiteks ühes grupis sai sõna lavastaja, tema selja taga seisis turvamees ja kõrval istus produtsent. Kuna 10 õpilast antud grupist õpivad valikkursust „Kirjandus ja film“, siis oli neil lihtsam oma grupikaaslasi juhendada.

Õpilastele meeldis selline metoodiline võte ning kõik esinenud filmimeeskonnad said suure aplausi osaliseks.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maie Marks

Fotol on John William Waterhouse „Dekameroni“ illustratsioon (https://www.postimees.ee/1454893/tagasi-giovanni-boccaccio-vorratu-dekameroni-juurde?fbclid=IwAR2g-dbCIX8Xw7RfuynnLAMoSwlmqfc82hTMJYnvwYOkM3WVYTN2P0LFPIQlink opens on new page)

Viimati muudetud 24.04.2019.