Meie koolist

Tööpakkumised


Konkurss vabadele ametikohtadele alates 2022/23. õa-st:

HARIDUSTEHNOLOOG (0,5) + informaatikaalaste (valik)kursuste õpetaja (0,5)

Nõudmised kandidaadile:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavus (magistrikraad ja õpetajakutse; magistrikraadile vastav haridus ja õpetajakutse)
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

HUVIJUHT

Nõudmised kandidaadile:
- töökogemus noorte huvitegevusega seotud valdkonnas 
- kõrgharidus (soovitatavalt noorsootööalane või pedagoogiline)
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

Kandideerimistähtaeg: jooksev

ÕPPENÕUSTAJA (0,5)

Nõudmised kandidaadile:
- tugispetsialisti kvalifikatsioon (eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) või pedagoogiline kõrgharidus; 
- eesti keele oskus emakeelena või C1-tasemel;
- töökogemus nõustajana või tugispetsialistina tuleb kasuks.

Kandideerimistähtaeg: 30.03.2023

--
CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavad dokumendid saata e-postile: cv@johvig.ee 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata 
e-postile: cv@johvig.ee

 

Lisainfo: 
Tatjana Ait, direktor
tel 392 9713

 

---

Konkurss vabadele ametikohtadele alates 2023/24. õa-st:

- ühiskonna- ja ajalooõpetaja (1,0)
- füüsikaõpetaja (1,0)
- keemiaõpetaja (1,0)
- matemaatikaõpetaja (1,0)
- eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0)
- inglise keele õpetaja (1,0)
- informaatikaõpetaja (1,0)
- tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja (1,0)
- inimeseõpetuse õpetaja (0,5)
- UPT koordinaator (sh uurimistööde aluste õpetaja) (0,75)
- B1-taseme võõrkeelte õpetaja (Euroopa keeled) (1,0)

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (PGS § 74 lg 5)
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

HARIDUSTEHNOLOOG (0,5) + informaatikaalaste (valik)kursuste õpetaja (0,5)

Nõudmised kandidaadile:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavus (erialane kõrgharidus)
haridustehnoloogil: haridustehnoloogia, informaatika, infotehnoloogia
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

Tööle asumine: august 2023

Ida-Virumaa õpetajate palgakoefitsienti rakendatakse vastavalt riiklikult kehtestatavale tingimustele alates 09/2023.

Kandideerimistähtaeg: 1. mai 2023
CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata 
e-postile: cv@johvig.ee

Konkurss vabadele ametikohtadele alates 2022/23. õa-st:

HARIDUSTEHNOLOOG (0,5) + informaatikaalaste (valik)kursuste õpetaja (0,5)

Nõudmised kandidaadile:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavus (magistrikraad ja õpetajakutse; magistrikraadile vastav haridus ja õpetajakutse)
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

HUVIJUHT

Nõudmised kandidaadile:
- töökogemus noorte huvitegevusega seotud valdkonnas 
- kõrgharidus (soovitatavalt noorsootööalane või pedagoogiline)
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

Kandideerimistähtaeg: jooksev

ÕPPENÕUSTAJA (0,5)

Nõudmised kandidaadile:
- tugispetsialisti kvalifikatsioon (eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) või pedagoogiline kõrgharidus; 
- eesti keele oskus emakeelena või C1-tasemel;
- töökogemus nõustajana või tugispetsialistina tuleb kasuks.

Kandideerimistähtaeg: 30.03.2023

--
CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavad dokumendid saata e-postile: cv@johvig.ee 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata 
e-postile: cv@johvig.ee

 

Lisainfo: 
Tatjana Ait, direktor
tel 392 9713

 

---

Konkurss vabadele ametikohtadele alates 2023/24. õa-st:

- ühiskonna- ja ajalooõpetaja (1,0)
- füüsikaõpetaja (1,0)
- keemiaõpetaja (1,0)
- matemaatikaõpetaja (1,0)
- eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0)
- inglise keele õpetaja (1,0)
- informaatikaõpetaja (1,0)
- tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja (1,0)
- inimeseõpetuse õpetaja (0,5)
- UPT koordinaator (sh uurimistööde aluste õpetaja) (0,75)
- B1-taseme võõrkeelte õpetaja (Euroopa keeled) (1,0)

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (PGS § 74 lg 5)
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

HARIDUSTEHNOLOOG (0,5) + informaatikaalaste (valik)kursuste õpetaja (0,5)

Nõudmised kandidaadile:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavus (erialane kõrgharidus)
haridustehnoloogil: haridustehnoloogia, informaatika, infotehnoloogia
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

Tööle asumine: august 2023

Ida-Virumaa õpetajate palgakoefitsienti rakendatakse vastavalt riiklikult kehtestatavale tingimustele alates 09/2023.

Kandideerimistähtaeg: 1. mai 2023
CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata 
e-postile: cv@johvig.ee