Koolielu

Toetused


TRANSPORT

Kompenseerimine toimub vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Riigikoolide õpilaste sõidukulude hüvitamise kord ja ulatus ja õppetöö perioodil võimaldatakse soodustusi ühistranspordi liinidel õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas ja kellele on Jõhvi Gümnaasium lähim riigigümnaasium.

 Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste sõidukulude hüvitamise kord   

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada:
1) taotlus 10. septembriks (postkasti 1.kor infostendi juures)
2) aruanne koos sõidupiletitega iga kuu 3. kuupäevaks (vastaval taotlusvormil Stuudiumisse)

 

MAJUTUS

Gümnaasium hüvitab majutuskulud õpilasele, kelle kooli sõitmise aeg ühistranspordis on pikem kui 1 tund (edasi-tagasi kokku üle kahe tunni) või kelle kodukoha ühistranspordi võimalused ei toeta koolis käimist - näiteks buss ei sõida või sõidab väga sobimatutel aegadel.

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamise kord

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada:
1) avaldus koos kuludokumentidega iga kuu 15. kuupäevaks
(juhiabile kab 113)

 

TOITLUSTUS

Jõhvi Gümnaasiumi õpilasele võimaldatakse tasuta koolilõuna 1.36 euro ulatuses.

TRANSPORT

Kompenseerimine toimub vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Riigikoolide õpilaste sõidukulude hüvitamise kord ja ulatus ja õppetöö perioodil võimaldatakse soodustusi ühistranspordi liinidel õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas ja kellele on Jõhvi Gümnaasium lähim riigigümnaasium.

 Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste sõidukulude hüvitamise kord   

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada:
1) taotlus 10. septembriks (postkasti 1.kor infostendi juures)
2) aruanne koos sõidupiletitega iga kuu 3. kuupäevaks (vastaval taotlusvormil Stuudiumisse)

 

MAJUTUS

Gümnaasium hüvitab majutuskulud õpilasele, kelle kooli sõitmise aeg ühistranspordis on pikem kui 1 tund (edasi-tagasi kokku üle kahe tunni) või kelle kodukoha ühistranspordi võimalused ei toeta koolis käimist - näiteks buss ei sõida või sõidab väga sobimatutel aegadel.

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamise kord

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada:
1) avaldus koos kuludokumentidega iga kuu 15. kuupäevaks
(juhiabile kab 113)

 

TOITLUSTUS

Jõhvi Gümnaasiumi õpilasele võimaldatakse tasuta koolilõuna 1.36 euro ulatuses.