Koolielu

Tervisekabinet


Jõhvi Gümnaasiumile osutab kooliõe teenust Corrigo OÜ.

Kooliõde: Tamara Loginova
E-R 8-16
Jõhvi PK hoones kab 224
tel 339 5799, tamara.loginova@corrigo.ee

Kooliõe juurde suunab õpilase lennujuhendaja.

Õpilane toob õppima asudes oma tervisekaardi lennujuhendajale
(kab 109).

---

Koolis ei ole arsti. On ainult õde (meditsiiniõde).

Kooli (meditsiini) õe pädevus

  • Haigestunud last ei ole mõtet kooli saata, kooli õde uuringuid ja ravi ei määra. Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka telefonilt 1220.
  • Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine (vaktsineerimine),  tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel esmaabi osutamine. 
  • Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, on õe ülesandeks temale esmase abi andmine. Kooli õde saab määrata kindlaks terviseseisundi ohtlikkuse ning anda haigustunnustest lähtuvat esmaabi. Vajaduse korral kutsutakse kiirabi. Teavitatakse koheselt ka lapsevanemat.
  • Ka tavaliste haigestumiste korral teavitatakse lapsevanemaid ning püütakse leida lahendus haige lapse kodusele ravile viimiseks.
  • Väga vajalik, et Stuudiumis oleks nende lapsevanemate telefoninumbrid, kellele võib teatada õpilase haigestumisest. 

Kui lapsel on allergia või haigus, kus lapse terviseseisund võib ootamatult halveneda (näiteks suhkurtõbi, astma või epilepsia), peab kooli õde seda teadma. Kui koolis midagi lapsega juhtub, on talle võimalik kiiresti vajalikku esmaabi osutada.

Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti.

Lisainfot kooliõe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast:
Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 54 "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"

---

Lülisamba kõverdumine ehk skolioos

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirushaigused

Vaktsineerimine

Puukidega levivad nakkushaigused

Söömishäired

Vaimne tervis

 

Mürgistusinfo

Perearstiabi

---

 

Lugupeetud lapsevanemad, kes vajavad abi või nõustamist!
OÜ Corrigos alustab tööd perepsühholoog. 
Ta töötab graafiku alusel. Registreerumine telefonil 3331100.
Nõustamine on tasuta.

Уважаемые родители, которые нуждаются в помощи или консультации!
В OÜ Corrigo начинает работу семейный психолог. Он работает по графику. Регистрация по телефону 3331100.
Консультация психолога бесплатна.

www.corrigo.ee

Jõhvi Gümnaasiumile osutab kooliõe teenust Corrigo OÜ.

Kooliõde: Tamara Loginova
E-R 8-16
Jõhvi PK hoones kab 224
tel 339 5799, tamara.loginova@corrigo.ee

Kooliõe juurde suunab õpilase lennujuhendaja.

Õpilane toob õppima asudes oma tervisekaardi lennujuhendajale
(kab 109).

---

Koolis ei ole arsti. On ainult õde (meditsiiniõde).

Kooli (meditsiini) õe pädevus

  • Haigestunud last ei ole mõtet kooli saata, kooli õde uuringuid ja ravi ei määra. Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka telefonilt 1220.
  • Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine (vaktsineerimine),  tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel esmaabi osutamine. 
  • Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, on õe ülesandeks temale esmase abi andmine. Kooli õde saab määrata kindlaks terviseseisundi ohtlikkuse ning anda haigustunnustest lähtuvat esmaabi. Vajaduse korral kutsutakse kiirabi. Teavitatakse koheselt ka lapsevanemat.
  • Ka tavaliste haigestumiste korral teavitatakse lapsevanemaid ning püütakse leida lahendus haige lapse kodusele ravile viimiseks.
  • Väga vajalik, et Stuudiumis oleks nende lapsevanemate telefoninumbrid, kellele võib teatada õpilase haigestumisest. 

Kui lapsel on allergia või haigus, kus lapse terviseseisund võib ootamatult halveneda (näiteks suhkurtõbi, astma või epilepsia), peab kooli õde seda teadma. Kui koolis midagi lapsega juhtub, on talle võimalik kiiresti vajalikku esmaabi osutada.

Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti.

Lisainfot kooliõe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast:
Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 54 "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"

---

Lülisamba kõverdumine ehk skolioos

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirushaigused

Vaktsineerimine

Puukidega levivad nakkushaigused

Söömishäired

Vaimne tervis

 

Mürgistusinfo

Perearstiabi

---

 

Lugupeetud lapsevanemad, kes vajavad abi või nõustamist!
OÜ Corrigos alustab tööd perepsühholoog. 
Ta töötab graafiku alusel. Registreerumine telefonil 3331100.
Nõustamine on tasuta.

Уважаемые родители, которые нуждаются в помощи или консультации!
В OÜ Corrigo начинает работу семейный психолог. Он работает по графику. Регистрация по телефону 3331100.
Консультация психолога бесплатна.

www.corrigo.ee