Meie koolist

Põhiväärtused


Meie JG-s usume

Faber est suae quisque fortunae

Iga inimene on oma tuleviku looja

            Appius Claudius Caecus (340– 273 eKR)

 

JG VISIOON: Meie unistus

Meie õppija ja õpetaja on inimlik, loov ja tark.

                     Meie koolis on väärtustatud ja õpivad kõik - leiame võimekuse,
                     anname teadmised ja loome tingimused vaba ja vastutustundliku 
                     ning eetilise inimese kujunemiseks.
                     See kõik aitab inimesel olla õnnelik oma tuleviku looja.

 

JG MISSIOON: Kuidas unistuse teoks teeme

Pakume koostöös kodu ja kogukonnaga innustavat, arendavat ja turvalist koolikeskkonda, kus iga inimene on väärtustatud ning areneb parema iseenda, Eesti ja maailma loomiseks.

                   Kool on inspireeriv ja arengut toetav:
                   hoone ja sisustus modernne,
                   õpetajad pädevad ja pühendunud,
                   õpe sisukas, põnev ja eluline.

 

JG VÄÄRTUSED: Mida inimeses väärtustame

JG toetab noort olema inimlik, loov ja tark maailmakodanik. Lisaks traditsioonilisele tarkuse taganõudmisele luuakse keskkond loovuse arenguks ja inimeseks kasvamiseks. Inimeseks, kes panustab Eesti ja kogu maailma sotsiaalsesse, kultuurilisse, majanduslikku ja keskkonnakaitselisse arengusse oma võimete realiseerimise abil. 

KESKKOND: mitmekeelne, innovaatiline, akadeemiline

1. eesti ja vene keelt kõnelevad noored jagavad ühist kooli- ja kultuuriruumi.
2. tõhusatele metoodikatele toetuv õppetöö, kus teooria ja praktika on ühtsed ja seostatud ning hindamine toetab õppimist ja arengut.
3. valikute tegemine ja vastutus õppimisel lasub õpilasel.

FOOKUS: disain, ida-lääs, ettevõtlikkus

1. disainiõppega loovuse arendamine, et avada õppijas võimekus kujundada oma haridusteed, isiklikku, töö- ja ühiskondlikku elu rahuldustpakkuvaks.
2. ida ja lääne kultuuri eripärade tundmise, väärtustamise ja dialoogiga loome õppijas terviklikumat maailmapilti.
3. ettevõtlikkus kõiges – õppimises, tööl, kodus, enesearengus ja ühiskonnas.

 

JG SEITSE printsiipi õpikäsituses:

1. Haritus
2. Akadeemilisus
3. Mõte ja tegu
4. Keel, kultuur ja suhtlemine
5. "Miks" - õpperotsessi võtmeküsimus
6. Aktiivõpe, individuaalne lähenemine ja kujundav hindamine
7. Kaasamine ja koostöö

Meie JG-s usume

Faber est suae quisque fortunae

Iga inimene on oma tuleviku looja

            Appius Claudius Caecus (340– 273 eKR)

 

JG VISIOON: Meie unistus

Meie õppija ja õpetaja on inimlik, loov ja tark.

                     Meie koolis on väärtustatud ja õpivad kõik - leiame võimekuse,
                     anname teadmised ja loome tingimused vaba ja vastutustundliku 
                     ning eetilise inimese kujunemiseks.
                     See kõik aitab inimesel olla õnnelik oma tuleviku looja.

 

JG MISSIOON: Kuidas unistuse teoks teeme

Pakume koostöös kodu ja kogukonnaga innustavat, arendavat ja turvalist koolikeskkonda, kus iga inimene on väärtustatud ning areneb parema iseenda, Eesti ja maailma loomiseks.

                   Kool on inspireeriv ja arengut toetav:
                   hoone ja sisustus modernne,
                   õpetajad pädevad ja pühendunud,
                   õpe sisukas, põnev ja eluline.

 

JG VÄÄRTUSED: Mida inimeses väärtustame

JG toetab noort olema inimlik, loov ja tark maailmakodanik. Lisaks traditsioonilisele tarkuse taganõudmisele luuakse keskkond loovuse arenguks ja inimeseks kasvamiseks. Inimeseks, kes panustab Eesti ja kogu maailma sotsiaalsesse, kultuurilisse, majanduslikku ja keskkonnakaitselisse arengusse oma võimete realiseerimise abil. 

KESKKOND: mitmekeelne, innovaatiline, akadeemiline

1. eesti ja vene keelt kõnelevad noored jagavad ühist kooli- ja kultuuriruumi.
2. tõhusatele metoodikatele toetuv õppetöö, kus teooria ja praktika on ühtsed ja seostatud ning hindamine toetab õppimist ja arengut.
3. valikute tegemine ja vastutus õppimisel lasub õpilasel.

FOOKUS: disain, ida-lääs, ettevõtlikkus

1. disainiõppega loovuse arendamine, et avada õppijas võimekus kujundada oma haridusteed, isiklikku, töö- ja ühiskondlikku elu rahuldustpakkuvaks.
2. ida ja lääne kultuuri eripärade tundmise, väärtustamise ja dialoogiga loome õppijas terviklikumat maailmapilti.
3. ettevõtlikkus kõiges – õppimises, tööl, kodus, enesearengus ja ühiskonnas.

 

JG SEITSE printsiipi õpikäsituses:

1. Haritus
2. Akadeemilisus
3. Mõte ja tegu
4. Keel, kultuur ja suhtlemine
5. "Miks" - õpperotsessi võtmeküsimus
6. Aktiivõpe, individuaalne lähenemine ja kujundav hindamine
7. Kaasamine ja koostöö