Meie koolist

Õppenõukogu


Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad, õppenõustajad ja lennujuhendajad.

 

Õppenõukogu toimumisajad 2020/21. õa-l:

28. september 2020
4. mai 2021 / erakorraline
2. juuni 2021
10. juuni 2021
21. juuni 2021
27. august 2021

/vajadusel täpsustamisel/

 

 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad, õppenõustajad ja lennujuhendajad.

 

Õppenõukogu toimumisajad 2020/21. õa-l:

28. september 2020
4. mai 2021 / erakorraline
2. juuni 2021
10. juuni 2021
21. juuni 2021
27. august 2021

/vajadusel täpsustamisel/