Meie koolist

Õppenõukogu


Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad, õppenõustajad ja mentorid.

 

Õppenõukogu toimumisajad 2021/22. õa-l:

september 2021

detsember 2021

juuni 2022

juuni 2022

august 2022

 

 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad, õppenõustajad ja mentorid.

 

Õppenõukogu toimumisajad 2021/22. õa-l:

september 2021

detsember 2021

juuni 2022

juuni 2022

august 2022