Vastuvõtt

Õppekavad


2021/22. õa-l avatavad klassid:

ÕPPEKAVA
100% eestikeelne 100% eestikeelne 
keelekümblus-
klasside õpilastele

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles
(vene keel ja kirjandus, matemaatika, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused
Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

Matemaatikat ja keeli õpitakse tasemerühmades.

VALIKMOODULI kursused
Moodul 1: meditsiin ja keemia
Moodul 2: sisejulgeolek
Moodul 3: loodusteadused ja tehnoloogia (LTT)
Moodul 4: infotehnoloogia
Moodul 5: sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
Moodul 6: kaunid kunstid ja teater
Moodul 7: sport ja liikumine
Moodul 8: turism ja meedia

Tutvu valikmoodulitega SIIN

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2021

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)

Info õppetöö korralduse kohta SIIN

 

2021/22. õa-l avatavad klassid:

Info õppetöö korralduse kohta SIIN

 

ÕPPEKAVA
100% eestikeelne 100% eestikeelne 
keelekümblus-
klasside õpilastele

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles
(vene keel ja kirjandus, matemaatika, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused
Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

Matemaatikat ja keeli õpitakse tasemerühmades.

VALIKMOODULI kursused
Moodul 1: meditsiin ja keemia
Moodul 2: sisejulgeolek
Moodul 3: loodusteadused ja tehnoloogia (LTT)
Moodul 4: infotehnoloogia
Moodul 5: sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
Moodul 6: kaunid kunstid ja teater
Moodul 7: sport ja liikumine
Moodul 8: turism ja meedia

Tutvu valikmoodulitega SIIN

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2021

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)