Õppetöö

Kohustuslik kirjandus ja vajalikud õppevahendid

Gümnaasiumiõpilasel võiks kodus olla arvuti (soovitavalt mikrofoni ja kaameraga).
Arvutit on vaja õppetööde koostamiseks/esitamiseks (näiteks UPT koostamiseks).
(Koolis on õpilastele õppetööde tegemiseks 2.korrusel õpilaste arvutinurk)


  JG10 JG11 JG12
Keemia
õp Kristelle
Õppevahendid:
- paks (96 lehte) ruuduline kaustik,
- õpimapi kaaned,
- kiletaskud (10 tk)
Õppevahendid:
- võimalik jätkata vanasse kaustikusse,
- õpimapi täiendamine
Õppevahendid:
- võimalik jätkata vanasse kaustikusse,
- õpimapi täiendamine

Matemaatika

õp Virve
õp Maarika
õp Anneli
õp Marina
õp Žanna
õp Olga

Matemaatika eesti keeles:

A4 formaadis 3 ruudulist kaustikut

Matemaatika vene keeles:

2 ruudulist paksemat kaustikut ja 2 õhukest kaustikut

Ühine:

A4 kiletaskud  (20 tk.),

A4 rõngaskaaned (1 tk.),

joonestusvahendid (sirkel, mall, kolmnurk, joonlaud),

harilikud pliiatsid ja kogujaga pliiatsiteritaja,

pasta- või geelpliiatsid,

paar värvipliiatsit,

kustutuskumm,

kalkulaator

Matemaatika eesti keeles:

A4 formaadis 3 ruudulist kaustikut

Matemaatika vene keeles:

2 ruudulist paksemat kaustikut ja 2 õhukest kaustikut

Ühine:

A4 kiletaskud  (20 tk.),

A4 rõngaskaaned (1 tk.),

joonestusvahendid (sirkel, mall, kolmnurk, joonlaud),

harilikud pliiatsid ja kogujaga pliiatsiteritaja,

pasta- või geelpliiatsid,

paar värvipliiatsit,

kustutuskumm,

kalkulaator

Matemaatika eesti keeles:

A4 formaadis 3 ruudulist kaustikut

Matemaatika vene keeles:

2 ruudulist paksemat kaustikut ja 2 õhukest kaustikut

Ühine:

A4 kiletaskud  (20 tk.),

A4 rõngaskaaned (1 tk.),

joonestusvahendid (sirkel, mall, kolmnurk, joonlaud),

harilikud pliiatsid ja kogujaga pliiatsiteritaja,

pasta- või geelpliiatsid,

paar värvipliiatsit,

kustutuskumm,

kalkulaator

Füüsika

õp Julia

Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4 Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4 Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4

Inglise keel

õp Anna

96 lk vihik ja kaust töölehtede ja kirjalike tööde jaoks    

Vene k võõrkeelena

õp Jelena M
õp Oksana

jooneline kaustik, kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks,
harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeid
jooneline kaustik (võib jätkata), kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks, harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeid jooneline kaustik (võib jätkata), kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks, harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeid

Ajalugu

õp Leigi

96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks 96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks 96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks

Eesti keel 

õp Dea ja Maie

kaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendid kaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendid kaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendid

Kirjandus

õp Dea

Soovituslik:

10. klassi I kursus

1 Hemingway või Remarque´i romaan,

Tammsaare "Tõde ja õigus" I osa,

Salinger "Kuristik rukkis",

1 luulekogu (tavaliselt Juhan Liiv).

10. klassi II kursus

Shakespeare’i „Hamlet“;

1 romantismiajastu teos: Puškini „Jevgeni Onegin“ või Hugo „Jumalaema kirik Pariisis“ või Merimee „Carmen“ või Bronte „Jane Eyre“ või Bronte „Vihurimäe“ või Scotti „Ivanhoe“;

Kreutzwaldi „Kalevipoeg“;

1 luulekogu.

Soovituslik:

11. klass

1 realistlik romaan (Balzac "Isa Goriot" või Dostojevski "Kuritöö ja karistus" või Flaubert "Madame Bovary" või Stendhal "Punane ja must");

1 psühholoogiline või armastusromaan (Vilde "Mäeküla piimamees" või "Woolf "Tuletorni juurde" või Traat "Inger" või Hamsun "Victoria")

Goethe "Faust" I osa;

1 modernistlik või postmodernistlik romaan (Ristikivi "Hingede öö" või Unt "Sügisball"või Woolf "Proua Dalloway");

1 eesti autori luulekogu.

12. kl I kursus

1 Franz Kafka või Herman Hesse romaan või Knut Hamsuni „Maa õnnistus”;

Mihhail Bulgakovi „Meister ja Margarita” või Vladimir Nabokovi „Lolita”;

1 August Mälgu või August Gailiti või Bernard Kangro või Arved Viirlaiu romaan;

Jaan Krossi või Mats Traadi või Viivi Luige romaan.

 

12. kl II kursus

1 Andrus Kivirähki või Emil Tode/Tõnu Õnnepalu või Indrek Hargla romaan;

1 Sofi Oksaneni romaan;

1 teos uuemast maailmakirjandusest;

1 eesti nüüdisluulekogu.

Kirjandus

õp Maie

10. KLASS 1. KURSUS „Kirjandusteose tõlgendamine ja analüüs“

P. Vallak „Rahapada“ (tunnis)

E. Hemingway „Vanamees ja meri“ (80 lk)/ E. M. Remarque „Läänerindel muutuseta“(170 lk)

J. Liivi luulet (tunnis)

A. H. Tammsaare „Tõde ja õigus“ kas 1. või 4. osa või „Põrgupõhja uus Vanapagan“ (210 lk)

 

2. KURSUS „Kirjandus antiigist 19. sajandini“

Homeros „Odüsseia“ katkend (tunnis)

P. Merimee “Carmen“ (40 lk) / “Colomba“ (100 lk)

W. Shakespeare´i sonetid (tunnis)

E. Vilde „Mäeküla piimamees“ (150 lk)

11. B KLASS  „KIRJANDUSE PÕHILIIGID JA -ŽANRID“

Eesti luulet (kirjanduslike rühmituste liikmed – ümberpööratud klassiruum)

H. Balzac „Isa Goriot“ (120 lk)/ G. Flaubert „Madame Bovary“/ M. Shelley „Frankenstein“

A. Tšehhovi novelle (tunnis)

K. Ristikivi 1 teos („Nõiduse õpilane“, „Rohtaed“, „Hingede öö“ vm) 7 teost on koolis

12. A KLASS „20. SAJANDI KIRJANDUS“

A. Camus/Th. Mann novell (tunnis)

H. Hesse „Siddhartha“/“Stepihunt“ või S. Fitzgerald „Suur Gatsby“

 Eesti pagulasluulet (1 autor, ümberpööratud klassiruum)

J. Kross „Keisri hull“/ „Wikmani poisid“ vm teos

 

12. A KLASS „UUEM KIRJANDUS“

E. Tode  „Piiririik“ või sarjast „Minu …“ 1 teos

A. Baricco  1 teos (näit. „Siid“ või „Novecento“ )

S. Oksanen „Puhastus“ vm teos

P. Coelho  1 teos (näit. „Alkeemik“, „Veronika otsustab surra“ vm)

Vene kirjandus

õp Irina

JG10  Курс «Литература первой половины XIX века: романтизм, зарождение реализма»:

А.С.Грибоедов. "Горе от ума"

А.С.Пушкин. "Евгений Онегин"

М.Ю.Лермонтов. "Герой нашего времени"

Н.В.Гоголь. "Мертвые души"

JG11  Курс «Литература второй половины XIX века: реализм»:

И.А.Гончаров. "Обломов"

А.Н.Островский. "Гроза", "Бесприданница"

И.С.Тургенев. "Отцы и дети"

Ф.М.Достоевский. "Преступление и наказание"

 Л.Н.Толстой. "Война и мир"

А.П.Чехов. "Вишневый сад"

JG11  Курс «Литература первой половины XX века»:

М.Горький. Пьеса "На дне"

М. Шолохов. Роман «Тихий Дон»

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

"Серебряный век" в русской поэзии (А.Ахматова, О.Мандельштам,  Б.Пастернак,  А.Блок,  М.Цветаева, Н.Гумилев, С.Есенин, К.Бальмонт, Д.Мережковский, В.Маяковский, З.Гиппиус, И.Северянин)

JG12  Курс «Литература второй половины XX века»:

Поэты-шестидесятники (А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Б.Окуджава, В.Высоцкий, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина)

В.Шукшин. "Рассказы В.Шукшина"
В.Распутин. Повесть «Живи и помни»
В.Шаламов.
"Колымские рассказы"
А.Солженицын. "Один день Ивана Денисовича"
Д.Сэлинджер. "Над пропастью во ржи"
Б.Пастернак. Роман "Доктор Живаго"

Nimekiri on täiendamisel.

Nimekiri on täiendamisel.

  JG10 JG11 JG12
Keemia
õp Kristelle
Õppevahendid:
- paks (96 lehte) ruuduline kaustik,
- õpimapi kaaned,
- kiletaskud (10 tk)
Õppevahendid:
- võimalik jätkata vanasse kaustikusse,
- õpimapi täiendamine
Õppevahendid:
- võimalik jätkata vanasse kaustikusse,
- õpimapi täiendamine

Matemaatika

õp Virve
õp Maarika
õp Anneli
õp Marina
õp Žanna
õp Olga

Matemaatika eesti keeles:

A4 formaadis 3 ruudulist kaustikut

Matemaatika vene keeles:

2 ruudulist paksemat kaustikut ja 2 õhukest kaustikut

Ühine:

A4 kiletaskud  (20 tk.),

A4 rõngaskaaned (1 tk.),

joonestusvahendid (sirkel, mall, kolmnurk, joonlaud),

harilikud pliiatsid ja kogujaga pliiatsiteritaja,

pasta- või geelpliiatsid,

paar värvipliiatsit,

kustutuskumm,

kalkulaator

Matemaatika eesti keeles:

A4 formaadis 3 ruudulist kaustikut

Matemaatika vene keeles:

2 ruudulist paksemat kaustikut ja 2 õhukest kaustikut

Ühine:

A4 kiletaskud  (20 tk.),

A4 rõngaskaaned (1 tk.),

joonestusvahendid (sirkel, mall, kolmnurk, joonlaud),

harilikud pliiatsid ja kogujaga pliiatsiteritaja,

pasta- või geelpliiatsid,

paar värvipliiatsit,

kustutuskumm,

kalkulaator

Matemaatika eesti keeles:

A4 formaadis 3 ruudulist kaustikut

Matemaatika vene keeles:

2 ruudulist paksemat kaustikut ja 2 õhukest kaustikut

Ühine:

A4 kiletaskud  (20 tk.),

A4 rõngaskaaned (1 tk.),

joonestusvahendid (sirkel, mall, kolmnurk, joonlaud),

harilikud pliiatsid ja kogujaga pliiatsiteritaja,

pasta- või geelpliiatsid,

paar värvipliiatsit,

kustutuskumm,

kalkulaator

Füüsika

õp Julia

Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4 Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4 Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4

Inglise keel

õp Anna

96 lk vihik ja kaust töölehtede ja kirjalike tööde jaoks    

Vene k võõrkeelena

õp Jelena M
õp Oksana

jooneline kaustik, kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks,
harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeid
jooneline kaustik (võib jätkata), kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks, harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeid jooneline kaustik (võib jätkata), kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks, harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeid

Ajalugu

õp Leigi

96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks 96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks 96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks

Eesti keel 

õp Dea ja Maie

kaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendid kaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendid kaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendid

Kirjandus

õp Dea

Soovituslik:

10. klassi I kursus

1 Hemingway või Remarque´i romaan,

Tammsaare "Tõde ja õigus" I osa,

Salinger "Kuristik rukkis",

1 luulekogu (tavaliselt Juhan Liiv).

10. klassi II kursus

Shakespeare’i „Hamlet“;

1 romantismiajastu teos: Puškini „Jevgeni Onegin“ või Hugo „Jumalaema kirik Pariisis“ või Merimee „Carmen“ või Bronte „Jane Eyre“ või Bronte „Vihurimäe“ või Scotti „Ivanhoe“;

Kreutzwaldi „Kalevipoeg“;

1 luulekogu.

Soovituslik:

11. klass

1 realistlik romaan (Balzac "Isa Goriot" või Dostojevski "Kuritöö ja karistus" või Flaubert "Madame Bovary" või Stendhal "Punane ja must");

1 psühholoogiline või armastusromaan (Vilde "Mäeküla piimamees" või "Woolf "Tuletorni juurde" või Traat "Inger" või Hamsun "Victoria")

Goethe "Faust" I osa;

1 modernistlik või postmodernistlik romaan (Ristikivi "Hingede öö" või Unt "Sügisball"või Woolf "Proua Dalloway");

1 eesti autori luulekogu.

12. kl I kursus

1 Franz Kafka või Herman Hesse romaan või Knut Hamsuni „Maa õnnistus”;

Mihhail Bulgakovi „Meister ja Margarita” või Vladimir Nabokovi „Lolita”;

1 August Mälgu või August Gailiti või Bernard Kangro või Arved Viirlaiu romaan;

Jaan Krossi või Mats Traadi või Viivi Luige romaan.

 

12. kl II kursus

1 Andrus Kivirähki või Emil Tode/Tõnu Õnnepalu või Indrek Hargla romaan;

1 Sofi Oksaneni romaan;

1 teos uuemast maailmakirjandusest;

1 eesti nüüdisluulekogu.

Kirjandus

õp Maie

10. KLASS 1. KURSUS „Kirjandusteose tõlgendamine ja analüüs“

P. Vallak „Rahapada“ (tunnis)

E. Hemingway „Vanamees ja meri“ (80 lk)/ E. M. Remarque „Läänerindel muutuseta“(170 lk)

J. Liivi luulet (tunnis)

A. H. Tammsaare „Tõde ja õigus“ kas 1. või 4. osa või „Põrgupõhja uus Vanapagan“ (210 lk)

 

2. KURSUS „Kirjandus antiigist 19. sajandini“

Homeros „Odüsseia“ katkend (tunnis)

P. Merimee “Carmen“ (40 lk) / “Colomba“ (100 lk)

W. Shakespeare´i sonetid (tunnis)

E. Vilde „Mäeküla piimamees“ (150 lk)

11. B KLASS  „KIRJANDUSE PÕHILIIGID JA -ŽANRID“

Eesti luulet (kirjanduslike rühmituste liikmed – ümberpööratud klassiruum)

H. Balzac „Isa Goriot“ (120 lk)/ G. Flaubert „Madame Bovary“/ M. Shelley „Frankenstein“

A. Tšehhovi novelle (tunnis)

K. Ristikivi 1 teos („Nõiduse õpilane“, „Rohtaed“, „Hingede öö“ vm) 7 teost on koolis

12. A KLASS „20. SAJANDI KIRJANDUS“

A. Camus/Th. Mann novell (tunnis)

H. Hesse „Siddhartha“/“Stepihunt“ või S. Fitzgerald „Suur Gatsby“

 Eesti pagulasluulet (1 autor, ümberpööratud klassiruum)

J. Kross „Keisri hull“/ „Wikmani poisid“ vm teos

 

12. A KLASS „UUEM KIRJANDUS“

E. Tode  „Piiririik“ või sarjast „Minu …“ 1 teos

A. Baricco  1 teos (näit. „Siid“ või „Novecento“ )

S. Oksanen „Puhastus“ vm teos

P. Coelho  1 teos (näit. „Alkeemik“, „Veronika otsustab surra“ vm)

Vene kirjandus

õp Irina

JG10  Курс «Литература первой половины XIX века: романтизм, зарождение реализма»:

А.С.Грибоедов. "Горе от ума"

А.С.Пушкин. "Евгений Онегин"

М.Ю.Лермонтов. "Герой нашего времени"

Н.В.Гоголь. "Мертвые души"

JG11  Курс «Литература второй половины XIX века: реализм»:

И.А.Гончаров. "Обломов"

А.Н.Островский. "Гроза", "Бесприданница"

И.С.Тургенев. "Отцы и дети"

Ф.М.Достоевский. "Преступление и наказание"

 Л.Н.Толстой. "Война и мир"

А.П.Чехов. "Вишневый сад"

JG11  Курс «Литература первой половины XX века»:

М.Горький. Пьеса "На дне"

М. Шолохов. Роман «Тихий Дон»

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

"Серебряный век" в русской поэзии (А.Ахматова, О.Мандельштам,  Б.Пастернак,  А.Блок,  М.Цветаева, Н.Гумилев, С.Есенин, К.Бальмонт, Д.Мережковский, В.Маяковский, З.Гиппиус, И.Северянин)

JG12  Курс «Литература второй половины XX века»:

Поэты-шестидесятники (А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Б.Окуджава, В.Высоцкий, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина)

В.Шукшин. "Рассказы В.Шукшина"
В.Распутин. Повесть «Живи и помни»
В.Шаламов.
"Колымские рассказы"
А.Солженицын. "Один день Ивана Денисовича"
Д.Сэлинджер. "Над пропастью во ржи"
Б.Пастернак. Роман "Доктор Живаго"