Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Jõhvi Gümnaasiumisse kandideerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

10. klassi vastuvõtmiseks:


1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

3) vastuvõetud õpilane esitab õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (juhtivmentorile septembrikuu alguses).


11.-12. klassi vastuvõtmiseks:

Vastuvõtu ajakava 2020/21. õa-ks 11.-12. klassi kandideerimiseks:
https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

1) Esitada koolis kohapeal või e-postile kool@johvig.ee:
- kandideerimistaotlus
- õpilasraamatu väljavõte (kursusehinnetega);
- kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikiri, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumisvestlusele.

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

3) vastuvõetud õpilane esitab õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (lennujuhendajale septembrikuu alguses).


Õppeaasta keskel vastuvõtmiseks:

1) Esitada koolis kohapeal või e-postile kool@johvig.ee:
- kandideerimistaotlus
- õpilasraamatu väljavõte (kursusehinnetega)
- kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikiri, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumisvestlusele.

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

3) vastuvõetud õpilane esitab õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (lennujuhendajale/juhtivmentorile.

 

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

 

Jõhvi Gümnaasiumisse kandideerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

10. klassi vastuvõtmiseks:


1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

3) vastuvõetud õpilane esitab õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (juhtivmentorile septembrikuu alguses).


11.-12. klassi vastuvõtmiseks:

Vastuvõtu ajakava 2020/21. õa-ks 11.-12. klassi kandideerimiseks:
https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

1) Esitada koolis kohapeal või e-postile kool@johvig.ee:
- kandideerimistaotlus
- õpilasraamatu väljavõte (kursusehinnetega);
- kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikiri, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumisvestlusele.

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

3) vastuvõetud õpilane esitab õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (lennujuhendajale septembrikuu alguses).


Õppeaasta keskel vastuvõtmiseks:

1) Esitada koolis kohapeal või e-postile kool@johvig.ee:
- kandideerimistaotlus
- õpilasraamatu väljavõte (kursusehinnetega)
- kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikiri, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumisvestlusele.

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

3) vastuvõetud õpilane esitab õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (lennujuhendajale/juhtivmentorile.

 

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord