Oluline

2023/24. õa uute õpilaste vastuvõtt 13.03.–17.04.2023 06. märts Rita M


Hea põhikooli lõpetaja!

Ootame Sind Jõhvi Gümnaasiumisse õppima!

Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja korra leiad SIIT.

Vastuvõtu ajakava leiad SIIT.

OLULISED KUUPÄEVAD:

Kandidaadiks registreerumisel tuleb esitada:
- enda ja vähemalt ühe lapsevanema kontaktandmed;
NB! Õpilaskandidaadil palume õpilaskandidaadiks registreeruda isikliku e-postiga, näiteks gmaili kontoga (mitte koolinimelise e-postiga!)
- 9. klassi kokkuvõtvate (trimestri/semestri/poolaasta) hinded -
eKooli väljavõte või Stuudiumi e-tunnistuse link;
- kirjalik loovülesanne, vaata NÄIDIST (näidises on välja toodud oodatav sisu, õpilaskandidaat ise koostab ja kujundab oma loovülesande) 

 • 26. aprill: sisseastumiskatsed - kirjalikud testid

Kirjalike testide teemad leiad SIIT.
Õpilaskandidaadile saadame testide korraldusliku info sisseastumiskeskonna kaudu.

 • 4.-16. mai: sisseastumiskatsed - vestlus

Õpilaskandidaadile saadame vestluse korraldusliku info sisseastumiskeskkonna kaudu.

 • kuni 10. juuni: vastuvõetud õpilaskandidaat peab õppekoha kinnitama
   
 • 19. juuni kuni 25. juuli: vastuvõetud õpilaskandidaadi vanem (ema/isa/seaduslik esindaja) esitab kooli vastuvõtutaotluse ARNOs.

Täpsema info saadame vastuvõetud õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonna kaudu.


Pärast õpilaskandidaadiks registreerimist jälgi www.sisseastumine.ee/johvi keskkonnas saabuvaid teateid/sõnumeid.
Kui Sul on meile küsimusi - kirjuta meile "sõnum" www.sisseastumine.ee/johvi

 

Hea põhikooli lõpetaja!

Ootame Sind Jõhvi Gümnaasiumisse õppima!

Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja korra leiad SIIT.

Vastuvõtu ajakava leiad SIIT.

OLULISED KUUPÄEVAD:

Kandidaadiks registreerumisel tuleb esitada:
- enda ja vähemalt ühe lapsevanema kontaktandmed;
NB! Õpilaskandidaadil palume õpilaskandidaadiks registreeruda isikliku e-postiga, näiteks gmaili kontoga (mitte koolinimelise e-postiga!)
- 9. klassi kokkuvõtvate (trimestri/semestri/poolaasta) hinded -
eKooli väljavõte või Stuudiumi e-tunnistuse link;
- kirjalik loovülesanne, vaata NÄIDIST (näidises on välja toodud oodatav sisu, õpilaskandidaat ise koostab ja kujundab oma loovülesande) 

 • 26. aprill: sisseastumiskatsed - kirjalikud testid

Kirjalike testide teemad leiad SIIT.
Õpilaskandidaadile saadame testide korraldusliku info sisseastumiskeskonna kaudu.

 • 4.-16. mai: sisseastumiskatsed - vestlus

Õpilaskandidaadile saadame vestluse korraldusliku info sisseastumiskeskkonna kaudu.

 • kuni 10. juuni: vastuvõetud õpilaskandidaat peab õppekoha kinnitama
   
 • 19. juuni kuni 25. juuli: vastuvõetud õpilaskandidaadi vanem (ema/isa/seaduslik esindaja) esitab kooli vastuvõtutaotluse ARNOs.

Täpsema info saadame vastuvõetud õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonna kaudu.


Pärast õpilaskandidaadiks registreerimist jälgi www.sisseastumine.ee/johvi keskkonnas saabuvaid teateid/sõnumeid.
Kui Sul on meile küsimusi - kirjuta meile "sõnum" www.sisseastumine.ee/johvi